Продават кораб на „Пристанище Видин“

„Български морски квалификационен център” ЕАД ще отдаде под наем кораб „Героите на Севастопол“, като наемната цена ще бъде определена от независим оценител.

По този начин ще се гарантира изпълнението на международните спогодби за фериботни превози по Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

С друго свое решение правителството ще предложи на Народното събрание да вземе решение за приватизация на моторен кораб „Ураган“, част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД. Той не се използва в основната дейност на дружество, а оперирането му води до големи разходи за неговата поддръжка. В случай, че Народното събрание вземе решение за приватизация, процедурата за това ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Maritime.bg припомня, че „БМКЦ“ ЕАД вече обяви таен търг за отдаване под наем на другия си ферибот – „ГЕРОИТЕ НА ОДЕСА“.

Последни новини

Последни новини