Изложба представи потенциала за развитие на речното корабоплаване

В Русе беше представена специализирана изложба, фокусирана върху предимствата и потенциала за развитие на товарния транспорт по река Дунав. Организирана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, изложбата, подредена на кораба „Русчук“, представи постигнатите резултати по международния проект DBS Gateway Region.

„Вие доказвате, че въпреки ограниченията, успявате да реализирате проекти с практическа стойност в международен консорциум с авторитетни партньори. Нашият опит показва, че именно реализацията на подобни мултинационални проекти успява да позиционира българските градове, региони, институции, както и българските приоритети в политическия дневен ред на Европейския съюз“, заяви заместник-кметът на Русе Страхил Карапчански.

От своя страна областният управител Валентин Колев отбеляза, че този проект разчупва рамките на традиционното двустранно сътрудничество, включвайки десет страни от поречието на река Дунав, и изрази увереност, че постигнатото ще допринесе за по-добра свързаност, привличане на по-големи обеми товари и за развитието на прилежащите до реката региони.

Международният проект с българско участие насочва общественото внимание към проблемите на река Дунав. Водени от максимата „Заедно можем повече“, партньори от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова обединяват усилия в постигането на една обща цел: регионът река Дунав – Черно море да се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. С успешното приключване на проекта ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, които да допринесат осезаемо за развитието и модернизацията на водния транспорт.

Реализацията на проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт: създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на р. Дунав и Черно море. ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.

Последни новини

Последни новини