Представиха възможностите за подобряване корабоплаването по Дунав

Експерти от Областна администрация Русе участваха в Национален форум на заинтересованите страни, чиято цел беше представянето на постигнатото до момента при изпълнението на международния проект FAIRway Danube.

Чрез него се стартира изпълнението на Генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав, който беше приет в Брюксел по време на срещата на министрите на транспорта на 3 декември 2014 г.

На базата на текущата и хармонизирана информация за критичните участъци, водните нива и прогнози за водния стоеж, реализацията на проекта ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.

За да може да се извършва редовно измерване и да се събират хармонизирани данни за реката, са необходими подходящи измервателни уреди и кораби, които вече в експлоатация в следните страни: Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния и България. Предвидено е и поставянето на допълнителни автоматични хидрометрични станции. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта ще гарантират свободния достъп до събраната информация за широката общественост.

Посредством повечето и по-продължителните измервания ще се подпомогне адаптирането на плавателния път към конкретните условия, което ще доведе до подобряване на условията за корабоплаването във вътрешно-водните пътища. Особено в по-широкия Долен Дунав все още е наложително извършването на интензивни измервания за определяне и маркиране на възможно най-добрия плавателен път, който да позволи преминаването на кораби с по-голямо газене, а съответно и намаляване на транспортните разходи.

От българска страна ИАППД достави проучвателен кораб, маркиращия кораб „Осъм“, а също предстои да бъдат монтирани 10 броя автоматични хидрометрични станции в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката.

Инициативата се финансира посредством Механизма за свързване на Европа и е с продължителност 5 години от месец юли 2015 г. до месец юни 2020 г. Координатор на проекта е Австрийската речна администрация, а партньорите са институции от Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния, Австрия и България, като част от тях се включиха и в днешната среща.

Последни новини

Последни новини