Ивайло Гавраилов: БМКЦ е еталон за квалификацията на морски кадри

  • „БМКЦ“ ЕАД разширява портфолиото от предлагани курсове
  • 113 курса са проведени в центъра от началото на годината досега
  • „Героите на Севастопол“ ще поддържа линия по Спогодбата за превози в Черно море до края на 2022 г.

Ивайло Гавраилов, изпълнителен директор, „БМКЦ“ ЕАД

Ивайло Гавраилов е роден през 1972 година в гр. Варна. Завършва средното си образование в IV-та Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ през 1991г. Седем години по-късно получава висшето си образование в Технически университет – Варна по специалност „Експлоатация на флота и пристанищата“. Специализира пристанищен мениджмънт в APEC – Белгия. В периода 1995 – 2000 г. работи на различни позиции на контейнерен терминал Варна – Изток. Кариерата си продължава в ИА „Пристанищна администрация“, а от 2001 до 2006 г. заема различни ръководни позиции в „Леспорт“ ЕАД. Назначен е за изпълнителен директор на „Пристанище Леспорт“ АД, заема длъжността от 2006 до 2011 година. Ивайло Гавраилов е семеен с две деца. 


Г-н Гавраилов, наскоро министърът на транспорта инспектира Полигона за подготовка на морски кадри, заявявайки че ще бъдат инвестирани още 1 млн. лева в него. Какви са плановете за разширяването му?

Министър Росен Желязков обяви при посещението си планираните инвестиции в Полигона за практическа подготовка на морски лица, които предстои да бъдат направени до края на 2020 г. Те включват почти двойно разширение на полигона като площ. Имотът вече е урегулиран, след влезлия наскоро в сила ПУП на ЮПЗ – Варна. В частта, в която ще се разширяваме, ще бъде изграден комплекс, включващ дълбоководен басейн и съпътстващи помещения, където ще се провеждат различни видове практически занятия. В комплекса ще разположим нови тренажори и съоръжения, които са необходима част за тези практически занятия. По този начин курсовете ще преминават при перфектни условия и ще се спести време за транспорт между различните видове занятия и полигони. Целият курс ще се провежда на Полигона за практическа подготовка на морски лица – и теоретични и практически занятия. В момента сме на фаза проектиране и в най-скоро време ще са ясни и по-точните разчети за размера на самата инвестиция.

Както и вие сами се уверихте, всички практически упражнения, които се провеждаха на плаващата учебна база „Петър Берон“, сега се провеждат в Полигона. Той няма аналог в България, ще продължи да се развива, а „БМКЦ“ ЕАД ще разширява портфолиото си от предлагани курсове.

Как се развиват програмите за обучение с гарантиран договор за работа на пасажерски кораби, които предлагате в партньорството на MadQuxPro? 

На първо място трябва да направя уточнението, че „БМКЦ“ ЕАД провежда курсове за специална подготовка на кадри за работа на пасажерски кораби по STCW и по одобрени от ИА „Морска администрация“ програми за нашия клиент и негови курсисти. Ние не предлагаме и съответно не гарантираме по никакъв начин договори за работа на пасажерски кораби.

Това са курсове по обща подготовка по въпросите за безопасността, познания при опазване на морската среда, запознаване с изискванията за сигурност на кораба, специализирано обучение за пътнически и ро-ро пътнически кораби. Наред с това провеждаме и няколко допълнителни курсове за този клиент като: водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка, обучение по съвременни методи по борба с пожари по разширена програма, подобряване на комуникационните умения за персонал на пътнически и ро-ро пътнически кораби, начална морска подготовка. Курсовете се провеждат както на английски език, така и на руски, което е новост за България.

Модулите за корабни готвачи, сервитьори, бармани и камериери за придобиване на умения за работа на пасажерски кораби се водят по програми, одобрени от пасажерските компании и се водят от нашия партньор. По този начин курсистите придобиват от една страна умения и професионална подготовка за работа на круизни кораби след одобрение и интервюта, а от друга страна получават необходимите им конвенционални морски сертификати, издадени от ИА „Морска Администрация“ при успешно преминати изпити.

До момента по тези програми през „БМКЦ“ ЕАД са преминали на обучение над 130 души от Украйна, Казахстан, Узбекистан и България.

Колко морски лица преминават обучение годишно през БМКЦ и кои са най-популярните курсове?

От началото на годината са проведени 113 курса и са преминали 1 315 курсиста. За 2018 г. сме провели 324 курса, в които сме обучили над 3 600 курсисти. Естествено, „най-популярни“ са курсовете по специална подготовка за различните видове кораби, курсове по безопасност, водач на спасително средство, пожарна и допълнителна подготовка.

Обявихте търг за беърбоут чартър на фериботите. Очаквате ли и двата да бъдат наети? Какви са плановете ви, ако един от съдовете остане без наемател?

Ферибот „Героите на Севастопол“ ще продължи да оперира по спогодбата за превози на товари в Черно море до края на 2022 г.

За м/ф „Героите на Одеса“ е обявена процедура по отдаване на чартър и му се търси нов наемател. В случай на липса на интерес ще стартираме процедура по неговата продажба, тъй като ние като дружество-корабособственик нямаме ресурс, за да го оперираме.

Как върви подготовката на „Калиакра“ за летния сезон? Ще участва ли в регати и има ли планирани събития?

Учебният ветроход ще акостира на Морска гара – Варна и е готов за провеждане на мероприятия по българското Черноморие. Ще се предлага наемането му за частни и корпоративни събития, а информация за условията могат да бъдат открити в сайта на „БМКЦ“ ЕАД.

За тази година няма предвидени участия в регати.

Традиционно за месец август, корабът ще може да се ползва за разходки в залива на Варна от граждани срещу закупен ваучер и в определени часове.

Как определяте конкуренцията при квалификацията на морски лица?

В последно време конкуренцията е все по-засилена, най-вече от държавните висши учебни заведения, които са се превърнали в бизнес структури и заемат сериозен дял от този пазар, при използване на материална база, финансирана по европейски програми за обучение на студенти, както и със средства от държавния бюджет.

„БМКЦ“ ЕАД ще продължава да инвестира собствени средства и да подобрява провеждането на квалификационна дейност, като еталон за стандарти у нас. Усилията са ни насочени към устояване на позицията, която имаме към момента и която сме изградили през годините. Целта ни е да запазим водещата си роля в сектора.

Последни новини

Последни новини