Сътрудничим дълготрайно с 9 държави за развитие на речния бизнес

Директорът на дирекция “Управление на проекти” в Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” и ръководител на проект DBS Gateway Region Анна Натова подписа ключов документ за устойчивото развитие на Дунавския регион. Стратегическото споразумение за дълготрайно сътрудничество беше сключено между партньорите по проекта по време на заключителна конференция, която се проведе на 13.06.2019 г. в гр. Кремс, Австрия.

Партньорите от България, Австрия, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова си обещаха и за в бъдеще да продължат да си сътрудничат за постигането на една обща цел: развитие на товарния транспорт по вода, стимулиране на бизнеса в близост до портовете, привличане на нови товаропотоци, превръщане на дунавските пристанища в съвременни логистични центрове.

Международният проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ (DBS Gateway Region) с водещ партньор Регионалното правителство на Долна Австрия стартира в началото на 2017 г. Две години и половина по-късно, благодарение на съвместните усилия на партньорите от всички крайдунавски държави, проектът приключва успешно с изведени конкретни предложения за инфраструктурни проекти, които да доведат до осезаемо развитие и модернизация на водния транспорт.

Последни новини

Последни новини