Варна отбелязва Деня на моряка за седми път

Тази година за седми  поре­ден път във Варна на 25 юни 2019 ще се праз­нува Меж­ду­на­род­ния ден на моряка. Във вътрешния двор на Археологическия музей ще се събе­рат мор­ски мъже, военни моряци, близки на моряци, пред­с­та­ви­тели на Община Варна, гости на града, просто хора, които се чув­с­т­ват съп­ри­час­тни на мор­с­ката идея. Кон­цер­тът ще бъде отк­рит от пред­с­та­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС, нак­рая пуб­ли­ката ще има удо­вол­с­т­ви­ето да апло­дира група ФОНДАЦИЯТА.

По време на праз­ника ще бъдат връ­чени наг­ра­дите от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”.

Конкурсът все по-уверено набира скорост, след като се взе решение да участват, освен моряци, и близки на моряци, от следващата година в „Диря в морето” ще се намесят и лауреатите от конкурса „Детско море”.

Специалната награда на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за поезия получава Ивелина Радионова. Наградата ще бъде връчена лично от Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ.

На 24.06 от 18:00 часа в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на ул. Граф Игна­тиев 6А  се отк­рива изложба с кар­тини и фотоси на лау­ре­ати и учас­т­ници в Наци­о­нал­ния кон­курс „Диря в морето”.

На 25.06. от 16:00 часа на Мор­ска гара — Варна на вет­ро­хода „Кали­акра” започва Мор­ско кръ­ще­ние за деца, изя­вени в кон­курса „Дет­ско море” и деца, близки на моряци. При хубаво време ще се нап­рави мор­ска раз­ходка из залива.

Едно от важ­ните съби­тия, пос­ве­тени на Деня на моряка и Меж­ду­на­род­ния ден на детето, бе кон­курса „Дет­ско море”. Бяха пред­с­та­вени над 1000 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Бяха връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца полу­чиха и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца беше уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна. 

Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето, под наслов „Диря в морето”

Живопис и графика

Награда за творческа всеотдайност – Христо Петров – Морския

Първа награда – Милен Маринов

Специална награда – Пламен Енев

Втора награда – Валентина Чернева

Втора награда – Никола Лазаров

Трета награда – Сияна Струнчева

Трета награда – Мария Василева

Поощрителна награда – Деница Милен

Проза

Втора награда–Данаил Хърст

Трета награда – Стойчо Пенев

Трета награда – Красимир Бачков

Поезия

Първа награда – Нели Пигулева  

Втора награда – Христо Бондоков

Трета награда – Румен Търев

Трета награда – Веселин Василев

Фотография

Първа награда – Боряна Симеонова

Втора награда –  Валентин Петранов

Трета награда – Милен Иванов

Скулптора                              

Специална награда – Ангел Ангелов – Еспер Трета награда – Галина Станева

Програма

за честването Международния ден на моряка 25 юни 2019 г.

13.05 17:00

           Община Варна Зала Пленарна

           Конкурс Детско море – 

           награждаване и концерт.

24.06 18:00

           ул. Граф Игнатиев 6А

           Национален конкурс Диря в морето

           откриване на изложба

25.06 16:00

          Ветроход Калиакра

          Морско кръщение

25.06 20:00

          Археологически музей – вътрешен двор

          Национален конкурс Диря в морето

          награждаване по време на концерта

25.06 20:00

          Археологически музей – вътрешен двор

          Празничен концерт

          с участието на група ФОНДАЦИЯТА

          и Духовия оркестър на ВМС

          Вход свободен

Последни новини

Последни новини

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС

Морякът Живко Иванов – кап. Спароу: Страхотно е да правиш най-голямата пиратска беля!

За образа на българския моряк може много да се пише и все няма да е достатъчно, защото той е необхватен като самото море. В него може да бъде открит дори причудлив щрих на „морски

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за