Амбициозна стратегия за развитие на дунавските пристанища изготвиха международни експерти

Стратегия с амбициозни цели за развитието на дунавските пристанища изготвиха експерти от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съвместно с международните си колеги в рамките на проект DAPhNE.

Екипът по проекта, който стартира в началото на 2017 г., отбеляза успешното му приключване с финална конференция, която се проведе на 12 юни 2019 г. в гр. Виена, Австрия. С оглед на добре свършената работа, партньорите бяха категорични, че приключването на проект DAPhNE е само първата стъпка към началото на едно прогресиращо и успешно развитие на Дунавския регион.

Предложената от специалистите стратегия обхваща период от осем години (2020 г. – 2027 г.) и се състои от две части. Първата е аналитична, а втората представя отделните стратегически цели и мерки. Въз основа на съвместните усилия е отразена настоящата ситуация в съответните пристанищни отрасли, като са взети предвид националните особености в Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния и България, и са предложени възможности и мерки за подобряване и използване капацитета на региона.

Динамиката в сферата на дигитализацията и цифровизацията налага пристанищните власти да започнат да мислят все по-креативно, разчупвайки стандартите. Изхождайки от това, предложението на експертите е изведената стратегия да се използва при актуализирането на националните и индивидуалните пристанищни стратегии с оглед нуждите на всяко пристанище поотделно, както и да служи като основополагащ стълб за разработване на бъдещи проекти.

ДППИ е част от международен консорциум по проект „Мрежа на дунавските пристанища“ /DAPhNE/ с водещ партньор Pro Danube International, Австрия. Дейностите са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения. В рамките на проекта е изградена Мрежа на дунавските пристанища, която ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Кап. Христо Христов: Моята нептунова поща още намира получатели по света

Какво го е накарало да използва нептуновата поща, за да хвърли в океана близо 60 стъклени шишета с писма и как  24 години по-късно  му се обаждат чак от Южна Африка, разказва