Нови системи следят сигурността в пристанищата

Нови системи, базирани на авангардни технологии, контролират риска и повишават значително сигурността на територията на морските пристанища у нас.

Те са изградени в рамките на проект „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища /RPSSP/”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. и със средства от националния бюджет.

Високотехнологичните модерни системи за сигурност, изградени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), вече функционират на територията на пристанищните терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток 1“.

В рамките на проекта са изградени два командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически съоръжения, свързани чрез платформа за интегрирана аналитична обработка и визуализация на информацията, която осигурява технологичните възможности за превенция и устойчиво потискане на рисковите потенциали. Модерните компютърно-базирани системи за сигурност позволяват непрекъснато видеонаблюдение за защита на критичната инфраструктура.

Оперативната съвместимост на системите позволява по-ефективно използване на националните ресурси за защита на интересите на държавата на нивото на сигурност в областта на морския транспорт. С цел предоставяне на информация на националните заинтересовани служби е изградена комуникационна линия между системите за видеонаблюдение на ДППИ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при Министерството на вътрешните работи.

България е една от водещите държави в Европа по дигитализация на информацията, свързана с пристанищните услуги. В ДППИ оперират редица високотехнологични системи, свързани с корабоплаването – системата за осигуряване безопасността и сигурността на морската навигация – VTMIS, речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, Националният център за електронен документооборот на морския транспорт, известен като Maritime Single Window и др.

Последни новини

Последни новини