Първо старшинско звание за кадетите от Професионалния колеж на ВВМУ

На 21 юни 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе церемония по присвояване на първо старшинско звание и връчване на свидетелства за професионална квалификация на кадетите от „Випуск 2019“ на Професионалния старшински колеж.

В ритуала участваха кадети приети в редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. и кадети приети в задочна форма на обучение.

За учебната 2018/2019 г. в Професионалния старшински колеж са били приети общо 54 военнослужещи, 14 от тях редовна и 40 задочна форма на обучение по специализации „Експлоатация и ремонт на корабни радио, радиотехнически и комуникационни устройства” и „Експлоатация и поддръжка на корабни енергетични уредби”, „Морско корабоводене“ и „Морски оръжия“.

Курсът на обучение завърши с успешното полагане на държавните изпити. Първенец на „Випуск 2019” и първенци по различните специализации са кадетите:

– кадет Юлия Иванчева Банкова от в.ф. 28580 Варна – първенец на „Випуск 2019“ и първенец на специализация „Морско корабоводене”;

– кадет Елка Кирова Тодорова от в.ф. 26800 Варна – първенец на специализация „Експлоатация и поддръжка на корабни радио, радиотехнически и комуникационни устройства”;

– кадет Владимир Кирилов Николов от в.ф. 28580 Варна – първенец на специализация „Морски оръжия”;

– кадет Теодора Николова Минкова от в.ф. 36940 Варна – първенец на специализация „Експлоатация и поддръжка на корабни енергетични уредби”.

Завършилите редовна форма на обучение получиха Свидетелство за професионална квалификация и им бе присвоено първо старшинско звание. Те ще бъдат назначени на старшински длъжности във военните формирования от състава на Военноморските сили.

Със свои заповеди Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, командирът на ВМС – контраадмирал Митко Петев и началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров, наградиха  първенеца на випуска и първенците по специализации.

Последни новини

Последни новини

Малко над 1,9 млн. лева за доставката на старите холандски минни ловци до България

1 905 000 лв. е цената без ДДС, предложена от обединение "Бон марин - Сплийтхоффс груп" за транспортиране от Нидерландия на двата изведени от експлоатация минни ловци, които бяха

Флотът на Великобритания да предприеме мерки за недопускане на сблъсъци с подводници

Кралският военноморски флот на Великобритания следва да извърши независим преглед на действията, които са взети, за да се ограничат рисковете от сблъсъци между подводници на флота

По света и у нас

По света и у нас