1 милион лева дава Морска администрация за обновяване на SafeSeaNet

Илюстративно изображение. Снимка: EMSA

1 милион лева без ДДС планира да изразходи Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за „актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet“, установи справка на Maritime.bg.

Агенцията вече е обявила обществена поръчка за целта.

ИАМА твърди, че необходимостта от обновяването е породена от приетия от Европейския парламент трети пакет от директиви и регламенти, отнасящи се до морското корабоплаване, в т.ч. Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите.

Агенцията коментира, че Директива 2009/17/ЕО допълва Директивата за контрол на трафика с нови изисквания. Те включват компютризиран обмен на данни между държавите-членки.

„Ако е необходимо за целите на морската безопасност или сигурност, или за защита на морската среда, държавите-членки трябва да бъдат в състояние незабавно да изпратят на националните и местните компетентни органи на друга държава-членка информация относно кораба и опасните или замърсяващи товари на борда, добавя се Член 22а, SafeSeaNet, с което системата се установява като референтна и стандарт“, пишат в документацията по поръчката за милион от агенцията.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини