Расте броят на моряците от Индия

С около 45% се е увеличил броят на индийските моряци в световен мащаб.

Този извод прави Министерството на корабоплаването на Индия, според което за 2016 г. в световен мащаб е имало близо 144 хил. индийски моряци, а в края на миналата година техният брой достига близо 209 хиляди.

Според министерството, индийското правителство следва политика, целяща увеличаване на общия брой заети в морската индустрия.

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на