Българска компания представя виртуален 3D симулатор за обучение на навигатори

Илюстративно изображение, източник: Вимарс

Българска компания разработи виртуален 3D симулатор за подготовка, обучение и оценка на морски навигатори.

ViMarS (Virtual Marine Simulator) е иновативна разработка на базираната във Варна „Вимарс“ ООД, създадена от морски и IT специалисти.

За разлика от разпространените в практиката симулатори, ViMarS използва възможностите на компютърно симулирана 3D виртуална среда.

От компанията съобщиха пред Maritime.bg, че ще бъдат проведени две промоционални събития – презентации, организирани с цел популяризиране на разработения по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002-0523-C01, иновативен продукт.

Първото представяне ще се проведе на 30.07.2019 г. от 1100 часа в гр. Варна, на адрес: Офиси 516А, 516Б и зала 516 в сградата на НУК, находяща се на територията на ТУ-Варна, ул. Студентска“ 1, и на 31.07.2019 г. от 1100 часа в гр. Бургас, на адрес: пл. „Царица Йоанна“ 9.

Последни новини

Последни новини

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на