Отнеха правата на частния съдебен изпълнител, продал либийския танкер в Бургас

Появи се и български евродепутат в сагата с либийския танкер в Бургас

Танкер BDIN (ex. BADR), снимка: И. Колев, Maritime.bg

Лишаване от права за 2 години и глоба в размер на 4000 лева получи частният съдебен изпълнител Тотко Колев, продал либийския танкер BADR (сега Morgana, ex. BDIN).

Окончателното решение е на Върховния касационен съд, който оставя в сила решението на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Според Дисциплинарната комисия на камарата, Тотко Колев е извършил 4 нарушения. Две от тях са изключително сериозни и с тях е уронил престижа на професията, съдебните институции и международния авторитет на България, пише специализираното правно издание Lex.bg.

Най-тежкото нарушение на Колев е, че е пренебрегнал акт на съда в Бургас, с който е било спряно незабавното изпълнение. На 30 януари 2018 г. „Булгаргеомин Лтд.“ поискала от Колев да извърши опис и публична продан на танкера и той насрочил описа за 8 февруари 2018 г. ЧСИ изпратил призовка за принудително изпълнение до длъжника чрез капитана на кораба, който отказал да я приеме, но Колев я приел за редовно връчена. Ден преди насрочения опис адвокатът на длъжниците представил пред ЧСИ молба с определение на районния съд в Бургас, с което е спряно предварителното изпълнение. Тотко Колев поставил резолюция, че я оставя без уважение, тъй като „определението е обжалваемо в частта за спиране на изпълнението“ и не е влязло в сила.

Така, описът на кораба бил извършен, а на 11 април танкерът бил продаден на „Булгаргеомин Лтд.“ за 10 137 210 долара.

„Извършеното от ЧСИ нарушение е изключително тежко, при грубо неспазване на нормите за процесуална законосъобразност на принудителното изпълнение“, пишат върховните съдии Мария Иванова-председател на състава, Жива Декова и Маргарита Георгиева-докладчик. Те обясняват, че Колев е бил длъжен да се подчини на разпореждането на съда и да преустанови всички изпълнителни действия, насочени към осребряване имуществото на длъжника, включително да не извършва продан и да не превежда постъпили по делото суми от запори или други плащания.

„През периода на действие на забраната изпълнителният орган няма право и не е длъжен да извършва принудителни изпълнителни действия, а извършените въпреки нея са опорочени. Да се приеме обратното, означава да се обезсмисли целта на нормата и предвидената с нея защита на длъжника от неправомерно засягане на имуществената му сфера от материално незаконосъобразна принуда, като се допусне възможността той да претърпи принудително изпълнение дори в случая, когато е предоставил надлежно обезпечение за целия размер на вземането“, се казва в решението на ВКС.

Следващото тежко нарушение на Тотко Колев е, че не е уведомил Националната агенция за приходите (НАП) за започналото принудително изпълнение, за да бъде извършена проверка дали длъжникът има задължения към държавата. Съдът напомня, че преди ЧСИ да получи такова удостоверение от НАП, той няма право да продължи производството.

„Нарушението е тежко, тъй като нормите са изрични, императивни и гарантират участието на държавата като присъединен взискател за публичните задължения на длъжника. Уведомяването на НАП не зависи от преценката на ЧСИ по конкретното изпълнително дело, поради което съзнателното му нарушаване в случая сочи на грубо несъобразяване с правния ред“, мотивира се ВКС. Върховните съдии обобщават, че последните две нарушения са възможно най-тежките, тъй като Колев е игнорирал основни законови изисквания и с работата си като ЧСИ е увредил интересите на държавата и на длъжника.

„Когато са допуснати едни от най-тежките възможни нарушения, каквито са нарушенията на императивни правни норми, в т.ч. неизпълнението на акт на съда, разпореждащ забрана за извършване на принудителни изпълнителни действия за осребряване на длъжниковото имущество, то съразмерното наказание следва да е от вида на най-тежките“, допълва съдът мотивите си за наказанието с лишаване от права за две години.

Междувременно сайтът за разследваща журналистика „Бивол“ съобщи, че евродепутатът Емил Радев е пътувал до Либия с оръжейния търговец Николай Гигов.

Целта им била сключване на консултантски договор с либийската национална танкерна компания GNMTC за 4,5 млн. евро, по който трябвало да бъде освободен корабът.

Последни новини

Последни новини

Български треньор по ветроходство получи признание от Олимпийския комитет на Малта

Българският треньор по ветроходство Иван Василев, който работи в Малта от над шест години, бе сред отличените в юбилейната ХХ годишна церемония на Малтийският олимпийски

Хутите: Целият екипаж на кораб GALAXY LEADER е осигурен с всичко нужно

На снимката са капитанът на кораба, старши помощник-капитанът и дипломатически представител. От съображения за сигурност, част от изображението е замъглено. Целият екипаж на

Пристанищата на ЕС претоварват огромни количества руски газ за трети страни

Европейският съюз се стреми да ограничи употребата на руски газ след нахлуването на Руската федерация в Украйна. Анализ на Института по енергийна икономика (IEEFA) обаче отчита