Модернизират Морската гимназия в Бургас

Два кабинета в Професионалната гимназията по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ ще претърпят пълна промяна. Те ще бъдат обзаведени и оборудвани по най-високите образователни стандарти, съобщиха от Община Бургас.

Това са първите стъпки за модернизацията на гимназията, които ще предприеме Община Бургас, след като придоби от държавата собствеността върху учебното заведение.

Общата амбиция е учебното заведение да стане водещо в морския бранш.

За тази цел ще се търси съдействие от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Пилотните учебни помещения, с които започва модернизацията на бургаското Морско училище, са две – кабинет „Астрономия и корабоводене“ и кабинет „Борба с аварии, търсене и спасяване на хора“.

Проектът за новата визия на интериора вече е изготвен.

В кабинет „Астрономия и корабоводене“ ще има тренажор Maritime Simulator за упражнение на ситуации от управлението на кораба, високи маси, снабдени с по 3 монитора (с възможност за поставяне на четвърти) за радарно изображение, управление от мостика, звездно небе и т.н., компютри с общ сървър, мултимедия (LCD монитор).

Кабинет „Борба с аварии, търсене и спасяване на хора“ ще се оборудва с тренажор Response Simulator, манекени в защитни облекла – един пожарникар и един в хидрозащитен (неопренов) костюм, пожарогасители, шлангове, спасителен кръг с комбиниран буй, спасителен плот и т.н.

В момента материалната база на гимназията по морско корабоплаване и риболов е занемарена и остаряла.

След ремонта, обзавеждането и оборудването на двата кабинета, ще бъдат изготвени технически паспорт и енергийно обследване на сградите на учебния корпус, спортната база и общежитието, за да се пристъпи поетапно и към тяхното обновяване.

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие