Няма място за притеснение, че флагът не е в списъците по Парижкия меморандум

Няма място за притеснение, че родният флаг не е попаднал в списъците на Парижкия меморандум. Ние имаме флаг, а специалистите в администрацията следва да го направят привлекателен за бизнеса. Моите виждания са, че се работи усилено за това.

Това каза пред Maritime.bg к.д.п. Николай Апостолов, бивш директор на ИА „Морска администрация“.

По думите му целият сектор трябва да се обедини около законодателни инициативи, които да доведат до припознаването му от страна на бизнеса у нас, а и не само, но без компромис в стандартите.

Преди няколко години родният флаг се намираше в „сивия списък“, а администрацията засили контрола. Това бе основната причина голяма част от корабособствениците у нас да сменят флаговете на корабите си с удобни.

Списъците по меморандума се основават на общия брой проверки и задържания за тригодишен непрекъснат период за флагове с поне 30 проверки за периода.

В рамките на Парижкия меморандум общо за периода 2016, 2017 и 2018 са извършени 26 проверки на български кораби. По действащата в момента методика България не се включва в последното издание на „Бял, сив и черен“ списък, който е публикуван и в сила от 01.07.2019 г., тъй като има направени само проверки, които са под минималния брой за последните 3 години, коментираха от транспортното министерство.

Особено важно е да се отбележи, че в резултат на влязлата в сила промяна от 01.07.2019 г. на корабите, които плават под българско знаме вече не може да бъде наложена забрана за посещение в пристанище на страна членка на Парижкия меморандум, което е в реален интерес на българските корабособственици и корабопритежатели.

Последни новини

Последни новини

Малко над 1,9 млн. лева за доставката на старите холандски минни ловци до България

1 905 000 лв. е цената без ДДС, предложена от обединение "Бон марин - Сплийтхоффс груп" за транспортиране от Нидерландия на двата изведени от експлоатация минни ловци, които бяха

Флотът на Великобритания да предприеме мерки за недопускане на сблъсъци с подводници

Кралският военноморски флот на Великобритания следва да извърши независим преглед на действията, които са взети, за да се ограничат рисковете от сблъсъци между подводници на флота

По света и у нас

По света и у нас