До средата на март в Пристанище Бургас трябва да заработи система за екомониторинг


Автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас ще заработи до 15 март 2012 г., спазвайки предварително предвидения срок по проект ECOPORT 8. Очаква се следващата седмица екип от италиански експерти да въведе цялата система в експлоатация и да направи пробните замервания. След официалното стартиране на системата, в реално време ще може да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на въздуха и водата в акваторията на пристанището.

Днес, 29 февруари 2012 г., в пристанище Бургас бе доставена и апаратурата за замерване на морската вода, след като успешно приключи функционалното й тестване в Италия. С това бе направена втората и окончателна доставка на останалата част от автоматичната система, купена по проект ECOPORT 8. Вече е монтирано и оборудването за замерване на въздуха, което бе доставено в пристанището преди две седмици.

Задачата на мониторинговата система е да следи влиянието, което пристанищната дейност оказва върху околната среда, и така да се осъществи една от основните цели на проекта – оптимизиране на взаимодействието между индустриалната дейност на пристанищата и градската среда.

Крайната цел на ECOPORT 8 е осигуряване на стимулираща екологична надпревара между пристанищата в Югоизточна Европа, като се контролира въздействието върху околната среда чрез използването на общи правила и стандарти, както и чрез създаването на мрежа от еко-пристанища.

Проектът е част от приоритетна ос 2 на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в «Югоизточна Европа 2007-2013» и е одобрен за финансиране сред общо 1099 предложени проекта.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е събенифициент и един от двата български партньори по проекта. Останалите пет партньори са пристанищни власти и научни институти от Италия, Албания, Румъния, Черна гора и Гърция. Индикативният бюджет на ДППИ по проекта е 324 200 евро, като 85% от тях се отпускат от ЕФРР, а 15% – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Крайният срок за приключването на проекта е 30.06.2012 г.

Maritime.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини