До средата на март в Пристанище Бургас трябва да заработи система за екомониторинг


Автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас ще заработи до 15 март 2012 г., спазвайки предварително предвидения срок по проект ECOPORT 8. Очаква се следващата седмица екип от италиански експерти да въведе цялата система в експлоатация и да направи пробните замервания. След официалното стартиране на системата, в реално време ще може да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на въздуха и водата в акваторията на пристанището.

Днес, 29 февруари 2012 г., в пристанище Бургас бе доставена и апаратурата за замерване на морската вода, след като успешно приключи функционалното й тестване в Италия. С това бе направена втората и окончателна доставка на останалата част от автоматичната система, купена по проект ECOPORT 8. Вече е монтирано и оборудването за замерване на въздуха, което бе доставено в пристанището преди две седмици.

Задачата на мониторинговата система е да следи влиянието, което пристанищната дейност оказва върху околната среда, и така да се осъществи една от основните цели на проекта – оптимизиране на взаимодействието между индустриалната дейност на пристанищата и градската среда.

Крайната цел на ECOPORT 8 е осигуряване на стимулираща екологична надпревара между пристанищата в Югоизточна Европа, като се контролира въздействието върху околната среда чрез използването на общи правила и стандарти, както и чрез създаването на мрежа от еко-пристанища.

Проектът е част от приоритетна ос 2 на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в «Югоизточна Европа 2007-2013» и е одобрен за финансиране сред общо 1099 предложени проекта.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е събенифициент и един от двата български партньори по проекта. Останалите пет партньори са пристанищни власти и научни институти от Италия, Албания, Румъния, Черна гора и Гърция. Индикативният бюджет на ДППИ по проекта е 324 200 евро, като 85% от тях се отпускат от ЕФРР, а 15% – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Крайният срок за приключването на проекта е 30.06.2012 г.

Maritime.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на