570 хил. лева дава Община Варна за понтони

Над 570 хил. лева ще плати Община Варна за закупуване на машини, понтони и гасителни средства за нуждите на бъдещото рибарско пристанище в кв. Аспарухово, установи справка на Maritime.bg.

Интересно е да се отбележи обаче, че при първото обявление на процедурата, която е в три позиции, се оказва, че или няма кандидати или те не отговарят на изискванията.

В крайна сметка, случайно или не, варненската община кани без състезание три фирми да участват.

Това са „Баш майстора“ за доставка на инструменти и машини с прогнозна стойност до 45 856 лв. без ДДС, „Цикония“ за гасителни средства на стойност до 1 576 лв. без ДДС и „Космос шипинг“ за доставка на понтони с прогнозна стойност до 524 180 лв. без ДДС.

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и