Украйна: Чистка и в Морска администрация

След голямата чистка и обявено начало на борбата с корупцията в пристанищата, министерският съвет на Украйна освободи от длъжност директора на Морската администрация.

Освен досегашния началник на „Държавната служба за морския и речния транспорт“ Дмитрий Петренко, са освободени и двамата му заместници.

На поста е назначен Олег Потапов.

Maritime.bg припомня, че Украйна създаде своя Морска администрация през 2018 г. До създаването й определянето на държавната политика в областта на морския и речен транспорт в страната, както и нейното прилагане, се осъществяваше пряко от Министерството на инфраструктурата.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и