Нова специалност във ВВМУ – „Мениджмънт на пасажерски кораби“

Пътническият кораб MINERVA на Морска гара – Варна, снимка: © Maritime.bg, архив, 2015 г.

„Мениджмънт на пасажерски кораби“ е най-новата специалност във Висшето военноморско училище, установи справка на Maritime.bg в сайта на учебното заведение.

Става дума за четиригодишен курс, който има цел да подготовя среден ръководен персонал и специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия.

Курсът е предназначен да предостави на студентите знанията и уменията, като осигури разбиране на елементите, свързани с живота и работата на пътнически кораб. Освен общата подготовка, свързана със съвременните инструменти за вземане на управленски решения в пътническата корабоплавателна индустрия, нейната история, субекти, клиенти, регулации, безопасност, сигурност, професионализъм и т.н., студентите изучават и специализирани оперативни елементи като фронт офис, обслужване на клиенти, ефективна комуникация, основни умения в областта на информационни технологии и др.

пише в описанието на специалността.

В хода на обучението, според ВВМУ, студентите от специалността придобиват професионални знания по управление на човешки ресурси и организационно поведение, оперативно ръководство, координация и управление на малки екипи, методи за оперативно управление на круизни кораби, планиране и изпълнение на круизни операции и предоставяне на пътнически и туристически услуги.

След успешно завършване студентите-випускници придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Мениджмънт на пасажерски кораби“ в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

А ето как, според ВВМУ, ще се реализират студентите, завършили специалност „Мениджмънт на пасажерски кораби“:

  • управител „Организиране на събития“;
  • мениджър „Управление на човешките ресурси“;
  • управител на бар;
  • управител на ресторант;
  • управител на хотел;
  • служител по сигурност и безопасност на храните и напитките;
  • управител „Маркетинг и продажби“;
  • консултант по продажби;
  • консултант „Управление на човешките ресурси“;
  • координатор „Предоставяне на туристически услуги“ и др.

Последни новини

Последни новини