Спират европарите за рязане на риболовни кораби


Изпълнителният директор на ИАРА Драгомир Господинов и г-жа Моник Париа, директор за Средиземно и Черно море в Генерална дирекция “Морски въпроси и рибарство” на ЕК откриха Форум за представяне на новия регламент за политиките по морско дело и рибарство.

Целта на форума бе институциите и представителите на рибния бранш у нас да обсъдят ключовите въпроси за бъдещето, свързани с прилагането на “Европейския фонд за морско дело и рибарство” за периода 2014-2020 г., съпровождащ изпълнението на реформираната Обща политика по рибарство и Интегрираната морска политика.

”Задълбоченото обсъждане и провеждането на дискусия по прилагането на бъдещия финансовия механизъм в сектор „Рибарство” е съществен компонент за устойчивото му развитие”, заяви при откриването на форума д-р Драгомир Господинов. ”Общата тенденция, която не засяга само рибарството на новия програмен период е в направления като иновации, нови технологии и ефективно използване на ресурсите”, допълни той. ”Вярвам, че в бъдеще страните – членки трябва да имат по-голяма свобода за вземането на решения относно използването на средствата. Важно е да се подбират мерки, които в най-голяма степен могат да генерират висока добавена стойност в сектора”, каза още по време на форума изп. директор на ИАРА. В заключение д-р Господинов заяви, че се надява новия ”Европейския фонд за морско дело и рибарство” да е по-гъвкав, за да се реагира ефективно на промените и предизвикателствата на променящите се условия.

Г-жа Моник Париа направи презентация на новия “Европейски фонд за морско дело и рибарство“.  Фондът ще подкрепя финансово новите мерки по рибарство за 2014-2020 г. Целта на фонда е устойчиво развитие на рибарството, чрез подкрепа на рибарските общности и растеж на крайбрежните зони, насърчаване на производството на аквакултури, които могат да бъдат хранителни и нехранителни, както и защита на околната среда, чрез намаляване на негативното въздействие от риболова.

По време на форума стана ясно, че през следващия програмен период 2014-2020 г. няма да се финансира нарязването на риболовни кораби за скрап, тъй като досега тази мярка не е дала очакваната висока ефективност. “Независимо че от 1994 г. ЕС и държавите-членки са похарчили 2,7 млрд. евро за скрапиране на кораби, риболовният капацитет не намалява”, изтъкна г-жа Париа.  ”За това през новия програмен период средствата ще бъдат пренасочени за инвестиции в човешки капитал, като обучения и разкриване на нови работни места на заетите в сектор “Рибарство”, допълни още Моник Париа.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на