Авариен отряд между България и Турция ще бори разливи в Черно море

Черно море, снимка: .net

Съвместен авариен отряд между България и Турция ще осигури своевременно ограничаване на разливите и предотвратяване на замърсяването на морето и бреговата ивица на Бургаска област и Област Къркларели от нефтени разливи и други отпадъци от кораби и брегови източници.

Това стана ясно при представянето на проект „Трансгранично опазване на морската околна среда” (“Cross Border Maritime Environment Protection“) в Бургас.

Предстои да бъде закупено оборудване, с което ще се локализират нефтени разливи.

Водещ партньор в проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, чрез Дирекция „Морска администрация“ – Бургас, като партньор по проекта от турска страна е областната администрация на Демиркьой, Република Турция.

Дейностите по проекта са насочени към разработване и прилагане на интегрирани и координирани трансгранични инициативи за превенция и намаляване на риска от замърсяване и опазване природата на морската и брегова зона на Черноморското крайбрежие на Бургаска област и област Демиркьой, Провинция Къркларели.

Съвместните дейности ще подобрят управлението на риска и координацията между институциите на трансграничния регион на България и Турция за превенция на морската околна среда при разливи и брегово замърсяване и в случай на аварийни ситуации с плавателни средства.

Предвижда се разработване на съвместен план за действие и разработване, проиграване и утвърждаване на съвместни стандартни оперативни процедури (СОП) за реакция в случай на аварийни разливи от кораби или брегови източници.

Размерът на общия бюджет на проекта е 399 915,09 евро, от които 339 927,82 евро са от ИПП и 59 987,27 евро – от национално публично съфинансиране, предоставено от двете партньорски страни България и Турция.

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg