Авариен отряд между България и Турция ще бори разливи в Черно море

Черно море, снимка: .net

Съвместен авариен отряд между България и Турция ще осигури своевременно ограничаване на разливите и предотвратяване на замърсяването на морето и бреговата ивица на Бургаска област и Област Къркларели от нефтени разливи и други отпадъци от кораби и брегови източници.

Това стана ясно при представянето на проект „Трансгранично опазване на морската околна среда” (“Cross Border Maritime Environment Protection“) в Бургас.

Предстои да бъде закупено оборудване, с което ще се локализират нефтени разливи.

Водещ партньор в проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, чрез Дирекция „Морска администрация“ – Бургас, като партньор по проекта от турска страна е областната администрация на Демиркьой, Република Турция.

Дейностите по проекта са насочени към разработване и прилагане на интегрирани и координирани трансгранични инициативи за превенция и намаляване на риска от замърсяване и опазване природата на морската и брегова зона на Черноморското крайбрежие на Бургаска област и област Демиркьой, Провинция Къркларели.

Съвместните дейности ще подобрят управлението на риска и координацията между институциите на трансграничния регион на България и Турция за превенция на морската околна среда при разливи и брегово замърсяване и в случай на аварийни ситуации с плавателни средства.

Предвижда се разработване на съвместен план за действие и разработване, проиграване и утвърждаване на съвместни стандартни оперативни процедури (СОП) за реакция в случай на аварийни разливи от кораби или брегови източници.

Размерът на общия бюджет на проекта е 399 915,09 евро, от които 339 927,82 евро са от ИПП и 59 987,27 евро – от национално публично съфинансиране, предоставено от двете партньорски страни България и Турция.

Последни новини

Последни новини

По света и у нас

САЩ продава торпеда на Тайван

Малко след полагането на клетва на президента на Тайван Цай Ингвен , правителството на САЩ обяви одобрение на нова сделка за доставка на оръжие за Тайпе. Ще бъдат доставени

ДАР ще следи за хибридни атаки

Депутатите разшириха правомощията на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). Промените в закона предвиждат разузнаването да следи за „хибридните атаки и асиметричните рискове

По света и у нас