Проект: ДППИ и пристанищата да осигуряват активен живот на пенсионерите

ДП „Пристанищна инфраструктура“ трябва да насърчава заетостта сред възрастните хора със специфични знания и опит в областта на пристанищното дело.

Това е записано в проект на План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане, видя Maritime.bg.

Документът е разработка на Министерството на труда и социалната политика.

Според проекта, ДППИ ще трябва да следи и какъв е броят на заетите възрастни хора със специфични знания и опит в областта на пристанищната инфраструктура и да ползва техните знания и опит, осигурявайки приемственост към младите специалисти.

Проектът внушава на ДППИ и пореден ангажимент – „Провеждане на събития за социално приобщаване на възрастните хора – ветерани на пристанищното дело в България – отбелязване на годишнини, празници и други социални и културни прояви“. Парите за тази дейност, според МТСП, трябвало да дойдат директно от бюджета на държавното предприятие.

В същия документ място е намерило и „Пристанище Бургас“ ЕАД, което, според МТСП, трябва да насърчава възможностите на възрастните хора на пазара на труда.

Бургаският държавен пристанищен оператор трябва да провежда и обучения възрастни хора в своя професионален учебен център, както и да осъществява „закупуване на билети за театър, опера и др.“ на Клуба на пенсионера, функциониращ в порта. Бургаското пристанище е ангажирано и с „поддържане на благоприятна среда за активния живот на пенсионерите в клуба“.

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg