Морската асоциация на ТУ – Варна започва дейност

Новоучредената Асоциация на възпитаниците на  Технически университет – Варна – Морски специалности (АВТУВМС) проведе своето първо общо събрание.

На поканата се отзоваха представители на различни випуски от специалностите „Корабостроене и морска техника“, Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Експлоатация на флота и пристанищата“.

Съгласно устава, управителният съвет е с мандат 5 години, а решенията се взимат от Общото събрание. Предисторията на основаването на асоциацията продължава близо четири години като основен инициатор е доц. д-р инж. Божидар Дяков – ръководител катедра „Корабоводене“ в ТУ-Варна. Постепенно около него се формира група от запалени ентусиасти, своята подкрепа дава и ръководството на Технически университет – Варна и от месец май т.г. организацията вече е регистрирана официално като сдружение с нестопанска цел и започва да осъществява дейност в подкрепа на висшето образование на морски специалисти, на практическата подготовка на новото поколение капитани, механици, корабостроители, професионалисти в управлението на пристанищата, агентирането и др.   

„Пожелавам ползотворна работа на асоциацията от мое име и от името на академичното ръководство и Ви уверявам, че винаги сме насреща, когато можем да сме полезни за Вашата дейност.“ – поздрави гостите доц. д-р инж. Кирил Киров, заместник-ректор на ТУ-Варна. – „Всички Вие допринасяте твърде много за добрия стандарт и авторитет на България – особено капитаните, които плават в близки и далечни морета. Пожелавам Ви на първо място все така успех в личен план, във Вашата собствена реализация, но освен това – да допринесете за приемствеността и запазването на традициите в морското образование и професии и за израстването на следващите поколения Ваши колеги.“

Съгласно устава, асоциацията се ръководи оперативно от управителен съвет с мандат 5 години, а решенията се взимат от Общото събрание.

„Една от основните цели, които първоначално формулира групата, учредила организацията, и които се надявам, че Общото събрание ще доразвие, е да се създаде регистър на всички колеги, които успешно са се дипломирали в морските специалности на университета. Това ще ни позволи не само да можем да поддържаме тесни връзки помежду си и с общността като цяло в годините, но и ще хвърли по-добра светлина върху историята на ТУ-Варна като институция, която подготвя кадри за професиите, свързани с морската икономика.“ – обърна се към гостите председателят на асоциацията – к.д.п. д-р Милен Тодоров, директор на дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ към ДП „Пристанищна инфраструктура“ и дългогодишен преподавател в ТУ – Варна. – „Втората ни цел е подкрепа на морските специалности в Техническия университет. Няма достатъчно информация сред младите хора истинското естество на тези професии, за възможностите, за перспективите, които те отварят за кариерно развитие и личностно израстване. Наша основна задача ще бъде да провеждаме разяснителна дейност чрез взаимодействие със средните училища и организиране на събития, които да хвърлят повече светлина върху нашите професии и факта, че това все още представлява един необятен пазар на труда, който и в момента не може да бъде наситен от всички организации в България, които подготвят специалисти в морските и въобще – в регулираните професии. Ще се стремим да утвърждаваме и авторитета на нашия университет като академична институция, но ще разчитаме и на диалог с други сродни изследователски и образователни организации, защото смятаме, че в рамките на нашата страна и на морското ни образование няма реална, обективна причина за конкуренция, тъй като не можем да наситим трудовия пазар и по-скоро трябва да търсим форми на сътрудничество, полезни за всички, за да се утвърждава страната ни все повече като производител на качествени морски кадри. Не мисля, че трябва да се борим и да се конкурираме за някакъв краен брой студенти, които всяка година намаляват, а по-скоро да търсим път към младите хора, които по една или друга причина предпочитат да тръгнат по морския път като ниско квалифициран персонал, а вместо това – тъй като смятам, че младежите ни имат и характера , и волята,  и интелекта да продължат образованието си – да ги стимулираме да учат и да се качат на корабите от световния флот като офицери и квалифицирани специалисти и с перспектива за кариера и развитие.“

Сред морските специалисти, които първи вписаха членството си в алманаха на асоциацията, са инж. Иван Даскалов, дългогодишен директор на „Корабно мошиностроене“ АД, изпълнителният директор на Български корабен регистър – инж. Димитър Новак, много капитани далечно плаване от различни випуски, сред които са Иван Иванов – първият възпитаник на ТУ-Варна, получил капитанско звание и първият, промотиран от компанията си като „капитан далечно плаване“, Оник Мердинян, Ара Хачмерян, Юри Станков, Живко Илиев, Цветан Цанков, Никола Бузев и др., деканът на Корабостроителния факултет – доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, хабилитирани преподаватели и докторанти от морските специалности на ТУ-Варна.

Една от важните цели в програмата на асоциацията на завършилите морски специалности в ТУ-Варна е в бъдеще да участва в различни проекти и да подкрепя, включително и с набиране на необходимите средства, морската наука и различни приложни изслидвания в тази област. Специалистите, обединени в АВТУВМС ще се стремят да бъдат от полза и при решаването на някои фундаментални проблеми на бранша, при разглеждането на законодателни въпроси като обединят експертизата и опита на академичните преподаватели и на реализираните в морската практика професионалисти.

Първите предстоящи инициативи в началото на 2020 година са семинари за запознаване на членове на асоциацията и утвърдени морски специалисти със студентите от морските специалности в ТУ-Варна. На следващо общо събрание членовете на асоциацията ще обсъдят дейността, ще приемат конкретни решения. Ръководството на асоциацията планира и провеждане на конференция за установяване на обща стратегия и климат на сътрудничество между образователните институции и субектите на морската индустрия.

Последни новини

Последни новини

Изграденият от ДППИ Планетариум в Бургас кандидатства за „Сграда на годината“

Изграденият от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) Планетариум в Бургас участва в престижния национален конкурс „Сграда на годината“ и е класиран в

Гранична полиция купува дронове за наблюдение на морската граница за близо 4 млн. лева

Най-малко два броя безпилотни летателни състеми за нуждите на граничното наблюдение на морската държавна граница ще придобие ГД "Гранична полиция". Това става ясно от

Съветът за сигурност на Русия предупреждава за повишена минна опасност след бурите в Черно море

Минните полета край Украйна вероятно са разпръснати от скорошната буря с височина на вълната до 9 метра. Това заяви зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация