Няма война в морския риболовен бранш


На 24.02.2012 г., в центъра на град Варна бе извършено жестоко убийство, което разтърси всички ни. На фона на бързо произнесените присъди, еднообразните и предвидими коментари и „забележителните” журналистически разкрития, ние имаме нужда да споделим гледната си точка и да запазим човешкото в нашите отношения.

Една седмица след убийството на нашия приятел и колега почти никой не успя да намери сили да разбере и открито да каже що за човек си отиде от този свят. Разбираме, че това не е никак лесно. Ако се окаже, че Харасимов се е занимавал с нормална дейност, която осигурява прехраната на стотици хора, отговорите на редица въпроси стават много сложни. Ако се разбере, че човекът е бил градивен и диалогичен, с високи човешки стойности, същите тези отговори са почти невъзможни. Още по-сложно би било, ако се установи, че риболовният бранш е твърде незначителен и „войната” в него е удобната мистерия, която трябва да оправдае случилото се. Всичко това трудно се вписва в начина ни на мислене и е извън зоната на комфорт на редица хора. В същото време обаче е причина за истинска тревога и страх.

Като граждани на тази страна, нашето желание е да изразим позицията си като заявим, че твърденията за „война” в морския риболовен бранш са тежко несъстоятелни. Разногласията с колеги от други браншови организации са естествен резултат от различните ни виждания по дадени въпроси, но никой от нас не намира в това причина за трагедията.

Йордан Харасимов беше моторът на нашата общност, човекът с голямото сърце, който даваше подкрепа на всеки, потърсил помощта му. Именно той подкрепи редица инициативи, които в крайна сметка могат да доведат до по-добри дни за рибарите и за всички хора, които обичат морето.

Наш дълг е да кажем, че Харасимов бе в основата на всички усилия за освобождаване на незаконно арестувания български риболовен кораб в Румъния и разрешаването на проблема с равния достъп до водите на Европейския съюз в Черно море. Последното остава нерешен проблем и до днес. Поради неадекватното поведение на румънските власти десетки български рибари продължават да плават с риск за живота и здравето си.

Заедно с Данчо подкрепихме инициативата на държавата за едногодишна забрана на улова на Калкан в 12 милната зона на Република България, въпреки че подобна мярка би засегнала не малка част от членовете ни. Малко известно е, че Харасимов публично заяви готовността си негови кораби да не риболовстват за Калкан през периода на забраната. Подкрепихме държавата и научните организации с ясното съзнание, че това е тежка, но и балансирана позиция, която ще помогне на морето и в крайна сметка на нас.

Трудно разбираеми за много хора останаха и личните усилия на Данчо за опазване на Черно море и помощта му за извършване на научни изследвания, които да обяснят къде е истинският проблем за морето.

Ние, рибарите, загубихме голям човек, с голямо сърце, който беше опора за всички ни. Изразяваме нашите съболезнования и подкрепа към семейството на Йордан Харасимов.

Почивай в мир, Дака!

Сдружение „Черноморски изгрев”

Последни новини

Последни новини