Променят концесионния договор за "Видин – юг"

Пристанище Видин - Център, снимка: "Пристанище Видин"
Пристанище Видин – Център, снимка: „Пристанище Видин“

Кабинетът реши да отправи предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Видин-юг“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин – публична държавна собственост, сключен на 6 декември 2017 г. към концесионера.

По този начин чрез допълнително споразумение ще се отстрани установеното различие между описанието на пристанищната инфраструктура в Приложение № 1.2 към договора и фактическото й състояние към момента на предаване на обекта на концесията, удостоверено с приемо-предавателен протокол от 2-3 април 2018 г. по чл. 4.2.5. от договора. 

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg