Променят концесионния договор за "Видин – юг"

Пристанище Видин - Център, снимка: "Пристанище Видин"
Пристанище Видин – Център, снимка: „Пристанище Видин“

Кабинетът реши да отправи предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Видин-юг“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин – публична държавна собственост, сключен на 6 декември 2017 г. към концесионера.

По този начин чрез допълнително споразумение ще се отстрани установеното различие между описанието на пристанищната инфраструктура в Приложение № 1.2 към договора и фактическото й състояние към момента на предаване на обекта на концесията, удостоверено с приемо-предавателен протокол от 2-3 април 2018 г. по чл. 4.2.5. от договора. 

Последни новини

Последни новини

Издадоха принудителна административна мярка за спиране на дейностите по претоварване от кораба „Vera Su“

Министърът на околната среда и водите Асен Личев издава принудителна административна мярка на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за спиране на дейностите по

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент