Обявление за инвестиционно предложение от ДППИ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас”.

Подробна информация е налична в Министерството на околната среда и водите и в сградата на ДППИ в гр. София. Писмени становища и мнения се приемат в:

– МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, на вниманието на Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – отдел „ЕО и ОВОС“;

– сградата на ДППИ, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, тел.: + 359 2 807 99 50, е-mail: a.natova@bgports.bg.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини