ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МОРЯЦИ ПО ВРЕМЕ
НА COVID-19 ПАНДЕМИЯТА (обновено)

Изработват национална система за управление на корабоплавателния път по Дунав

Изработва се национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WAMS – Waterway Management System).

Системата WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др., подпомагайки управленските процеси в ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път.

WAMS се реализира в рамките на FAIRway Danube, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа.

Основната му цел е осъществяване на координирани и хармонизирани дейности, чрез които да се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.

Системата струва 51 600 лева с ДДС, и трябва да е готова до 150 дни.

Вижте още