"Космос шипинг" драгира Дунав за над 6,7 млн. лева

Договор за изпълнение на драгажни работи по фарватера на река Дунав през следващите 3 години подписаха Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД – гр. Варна. Стойността му е 6 730 640 лева без ДДС. В резултат от реализацията на драгирането се очаква да … Продължете с четенето на "Космос шипинг" драгира Дунав за над 6,7 млн. лева