Конкурс търси идеи за развитие на Синята икономика

Община Бургас набира предприемачески идеи за развитие на „синята икономика“ в града чрез инициативата си „Burgas BlueS“. Тя се реализира в партньорство с КРИБ – Бургас и Пристанище Бургас, като победителят в конкурса ще спечели 5 000 лева.

В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. В случай, че са юридически, те трябва да бъдат стартиращи предприятия, регистрирани в Търговския регистър максимум до 3 години преди датата на кандидатстване. Задължително изискване е кандидатите да има бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които кандидатстват, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение. Условието към участниците е също така да съставят екипи от минимум двама членове.

На 10 и 11 април 2020 г. ще бъде организиран двудневен кампус, в рамките на който участниците ще имат възможността да доразвият своята бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането й пред журито.

За следващия ден – 12 април 2020 г., е насрочен т. нар. Demo Day – представяне от участниците на бизнес идеите и оценяването им от независимо жури, съставено от експерти в тази област. В същия ден ще се състои и церемония по награждаването на победителите, класирани на първите три места в конкурса.

Краен срок за приемане на заявления – 20 март 2020 г.

Бургас и още 6 европейски пристанищни градове създадоха мрежа за добри практики BLUACT за стимулиране на предприемачеството и запазване и развитие на морските екосистеми. BluAct е мрежа от 7 европейски пристанищни града, включително Пирея, Матаро, Остенд, Галац, Матосиньос, Бургас и Салерно, които имат за цел да споделят добри практики в предприемачеството на „Синята икономика“. Проектът е финансиран по програма URBACT на ЕС, която помага на градовете да разработят устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми. Проектът следва успеха на инициативата „Син растеж“, състезание по предприемачество, което предлага инкубационни услуги за местния бизнес, засилвайки иновациите и създаването на работни места. Чрез подход за създаване на местни групи за подкрепа на URBACT и ангажиране на местни и други заинтересовани страни, с крайна цел – стимулирането на „Синята икономика“, BluAct има задача да осигури дългосрочни резултати в съответните градове партньори.

Вижте още