2.5 млн. лева за минен заградител

До 2.5 млн. лева без ДДС ще струва преоборудването на малкия военен транспорт СИРИУС (б.н. 302) в минен заградител.

В момента тече процедурата за избор на кораборемонтно-корабостроително предприятие, което да извърши преоборудването на съда, установи справка на Maritime.bg.

В техническата документация на МО е посочен и малкият военен транспорт АНТАРЕС (б.н. 304).

Министерството на отбраната, което иска да възстанови и развие способностите на Военноморските сили за минопоставяне и осигуряване на минозаградни дейности, вече е поканило двата варненски завода – „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал“ и „МТГ – Делфин“, които следва да предоставят своите ценови предложения.

Победителят трябва да оборудва СИРИУС с платформи за носене и поставяне на морски мини, извършвайки и дефектация и ремонтни дейности по възстановяване на корпуса и системите на корабa.

Вижте още