В Русе ще се проведе втората национална среща по проект NELI


На 14 март т.г. в сградата на ДМА – Русе ще се проведе Втората национална среща с представители на заинтересованите ведомства и компании по проект  “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI).

Организатор на срещата е Изпълнителна агенция „Морска администрация” – партньор по проекта в изпълнение на дейностите  по работен пакет 1.4.

На Втората национална среща за представяне резултатите от изпълнение на проекта са поканени представители на средни и висши училища с образователна насоченост към вътрешния воден транспорт, обучителни центрове, транспортни фирми и държавната администрация.

Ще бъде представена  разработената в рамките на проекта електронната платформа за обучение (INeS) и предпроектното проучване за изграждане на информационен и образователен център по вътрешен воден транспорт в гр. Русе.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Морско училище отново се доказва като флагман в образованието

Морско училище отново се доказва като флагман в образованието и това се вижда ясно от направеното тук. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който днес