Строги мерки в Пристанище Бургас срещу коронавируса

Пристанище Бургас предприе основни и допълнителни мерки, които да противодействат разпространението на новия коронавирус COVID-19.

От края на миналата седмица в пристанището функционира Щаб за предприемане на мерки и последващ контрол.

Решенията на Щаба са задължителни за работниците и служителите, както и за клиентите на пристанището.

Съгласно решенията от проведените заседания са предприети основни и допълнителни мерки, които да противодействат разпространението на новия коронавирус. Приет е Алгоритъм на дезинфекционнитe мероприятия в „Пристанище Бургас” ЕАД в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

Съгласно този алгоритъм почистващите продукти при санитарно-хигиенните дейности са заменени с дезинфектанти. За лична хигиена се ползват антибактериални гелове на алкохолна основа. Установени са критични точки, свързани с по-голям трафик на хора и често докосвани повърхности, които подлежат на ежедневна неколкократна дезинфекция, като на някои от точките това се прави на всеки час.

Закупени са лични предпазни средства – облека, маски, ръкавици и електронни термометри, които са разпределени по предварителна изготвена схема по звената в пристанището.

Ограничен и сведен до минимум е броят на външни лица до територията и административната сграда на пристанището.

Редуциран до необходимия минимум е съставът на работните места на работниците от смените, пряко заети в производствената и спомагателна дейност, както и на административните служители.

Осигурени са персонални дезинфектанти на всички работници и служители. Три пъти на ден се извършва дезинфекция на административната сграда, на санитарните и битови помещения.

На входа на административната сграда е поставено информационна табло с цел превенция от заразяване с COVID-19 и са осигурени дезинфектанти за ползване при влизане в сградата, която е задължителна за всички влизащи.

В пристанището е въведено гъвкаво работно време. В случай, че голям брой работници и / или служители, не могат да дойдат до работното място (поради ограничения в пътуването до населеното място или защото са болни) – има готовност за реорганизиране на работната сила, с оглед изпълнение на най-належащите дейности в пристанището. 

Ежедневно преди началото на работното време, ръководителите информират служителите за актуалните действия по плана с оглед недопускане на паника и стриктно прилагане на мерките.

Не се допускат на работното място лица, които имат симптоми или да им се е наложило да пият обикновени лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които биха могли да прикрият симптомите. Ръководител звено „Човешки ресурси”, организира използването на натрупани стари отпуски от служителите.

За лица с хронични заболявания (диабет, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания или по-възрастни служители), се организират така работните места, че да имат минимален достъп с други служители или клиенти.

Пристанището преимуществено осъществява електронна комуникация със служителите и с клиенти.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя изложбата „По пътя към българското Освобождение“ по случай 3 март

В деня на националния празник 3 март Военноморският музей предлага на посетителите си изложба с непоказвани артефакти от своите фондове. Художествени и документални