Гърция: В момента няма значителни смущения във веригата на морските доставки

Гръцката морска администрация предприе серия от мерки за справяне с предизвикателствата на COVID-19 пандемията пред морския сектор, а основната цел е да се поддържа неограничена оперативна верига за доставки на морския товарен транспорт, като същевременно се гарантират високи стандарти за защита на общественото здраве, съобщават от ИАМА.

Правилният баланс между тези съображения ще позволи на сектора да минимизира потенциалните отрицателни ефекти.

„Добре е да се отбележи, че в момента не изглежда да има значителни смущения във веригата на морските доставки на страната ни, а вносът и износът не са засегнати до голяма степен“, коментират от Гръцката морска администрация.

Островният каботаж на стоки и пътници също се извършва нормално, но трафикът, както се очаква, е значително намален.

Гърция изцяло прилага международната рамка и насоки, определени от Международната морска организация, Световната здравна организация, Международната асоциация за опазване здравето на море, както и общите съвети, предоставени от ЕС и Националната организация за обществено здраве.

Гръцкото правителство реши да ограничи временно за един месец (до 15 април) превозването на пътниците с кораби до и от Гърция до Италия и Албания. Мярката не засяга търговските операции, доколкото товарният автомобилен транспорт и превозът с камиони ще продължи да работи без ограничения.

По същите причини, свързани с общественото здраве, посещенията в гръцки пристанища на круизни кораби и яхти временно се спират от 15 март.

Членовете на екипажите, които имат симптоми или подозират, че са заразени, трябва да следват редовни карантинни или изолационни процедури, установени от международните и националните органи за обществено здраве.

Освен това, към 13-те регионални пилотни станции, работещи на цялата територия на Гърция, са изпратени указания за справяне с инциденти с COVID-19, като са били организирани (включително и пряко предавани на живо) информационни срещи с участието на медицински експерти от Националната обществена организация, здравни и регионални обществени служби, отговорни за общественото здраве и хигиена.

Всички пилотни станции са предприели необходимите действия за закупуване на необходимото оборудване (маски, ръкавици и т.н.) за защита на своя персонал.

Що се отнася до провеждането на прегледи, одити и инспекции, в случаите, когато одиторите и/или инспекторите не са в състояние да предприемат действия поради ограниченията, наложени от COVID-19, Гръцката морска администрация обмисля да предостави в надлежно обосновани случаи удължаване на валидността на изтеклите сертификати в условия на force majeure.

Разбира се, това ще се осъществява стане без да се подценява гарантирането на безопасността на корабоплаването.

Гръцката морска администрация също така е запозната със случаите, когато строгите мерки за граничен контрол за намаляване на разпространението на COVID-19 доведоха до затруднения на операторите при организиране на смяна на екипажа и репатриране на морските лица след изтичане на срока на контрактите (SEAs). Трябва да се отбележи, че досега репатрирането на морски лица на борда на кораби, плаващи под чуждо знаме, които посещават гръцки пристанища, е разрешено под контрола на националните здравни органи.

Настоящата ситуация има подобно отражение върху срока на валидност на сертификатите, издавани в съответствие с Конвенцията STCW.

В случаите, включващи инспекция и сертифициране (на кораби и морски лица), се счита, че контролът на държавата на знамето и държавният пристанищен контрол трябва да подхождат практично, отчитайки неспособността на операторите и екипажите да изпълняват своевременно необходимите действия и горепосочената необходимост от запазване безпроблемната работа на морската търговия.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини