Корабостроителната индустрия в Китай си поставя цел да стане най-голямата в света до 2015г.


Китай ще се бори за увеличаване на годишните продажби на местните корабостроителници до 189,7 млрд. щ. долара до 2015г., като целта е страната да стане най-голямата корабостроителна индустрия в света, съобщиха от Министерството на индустрията и информационните технологии.

Освен за китайски компании, корабостроителната индустрия трябва да увеличи продажбите си към чуждестранни корабособственици.

Министерството на индустрията и информационните технологии на Китай е изготвило план за развитие на сектора. Той е петгодишен и трябва да съживи индустрията. Според скорошен доклад на Китайската асоциация на Националната корабостроителна индустрия, има спад от 50% при поръчките за нови съдове, в сравнение с миналата година. В страната има над 1500 корабостроителници. Според доклада и през тази година търсенето ще остане слабо на фона на продължаващата глобална икономическа нестабилност.

Централна част в новия план на министерството заема – концентрацията на капацитета. Това означава до 2015г. десетте най-големи корабостроителници да поемат 70% от всички поръчки. Според плана до 2015г. Китай трябва да има поне 5 от световните 10 най-големи корабостроителници.

Maritime.bg – Свят

Вижте още