Водата и въздухът в Бургаския залив са в допустимите стойности

Пристанище Бургас / Снимка: Мaritime.bg

Състоянието на замерваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности, показват първите контролни замервания, направени от монтираната по проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” ECOPORT 8 автоматична система за екологичен мониторинг в пристанище Бургас. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната дейност на пристанището.

Мониторинговата система бе пусната в експлоатация официално днес, 15 март, след като екип от италиански експерти, съвместно с български специалисти, приключи монтажа на цялото оборудване. В три мониторингови точки са поставени сонди за вземане на проби от морската вода. Монтирани са измервателни станции, снабдени със собствено захранване, които по електронен път изпращат данни за контролните проби в базата данни на системата. Информацията е достъпна чрез интернет сайт. Преди да бъдат публикувани, суровите данни се валидизират от специалист.

За състоянието на водата в акваторията на пристанище Бургас без прекъсване следи многопараметричната сонда със сензори за pH, температура, мътност, хлорофил, синьо-зелени водорасли, нефтопродукти и др. Друга 3D сонда регистрира скоростта и посоката на течението.

Точките, в които се извършват замерванията в акваторията, обхващат зоните на интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции, с цел да бъде отчетено влиянието на пристанищната дейност  върху състоянието на средата.
Чрез многокомпонентен монитор за отчитане на температура, влажност и налягане, както и скорост и посока на вятъра, мониторинговата система следи и качеството на въздуха в района.

Монтирането и пускането в експлоатация на автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас е основна стъпка в изпълнението на проект ECOPORT 8. Предстои да се извършва наблюдение на влиянието, което пристанищната дейност оказва върху околната среда.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на

Емил Милев: Новото пристанище „Карантината“ е много полезно за дребния и среден риболов

За големите рибарски кораби вариантът е да бъде разширено рибарско пристанище „Варна“ със средства от новия програмен период, заяви пред Maritime.bg Емил Милев, председател на