Водата и въздухът в Бургаския залив са в допустимите стойности

Пристанище Бургас / Снимка: Мaritime.bg

Състоянието на замерваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности, показват първите контролни замервания, направени от монтираната по проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” ECOPORT 8 автоматична система за екологичен мониторинг в пристанище Бургас. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната дейност на пристанището.

Мониторинговата система бе пусната в експлоатация официално днес, 15 март, след като екип от италиански експерти, съвместно с български специалисти, приключи монтажа на цялото оборудване. В три мониторингови точки са поставени сонди за вземане на проби от морската вода. Монтирани са измервателни станции, снабдени със собствено захранване, които по електронен път изпращат данни за контролните проби в базата данни на системата. Информацията е достъпна чрез интернет сайт. Преди да бъдат публикувани, суровите данни се валидизират от специалист.

За състоянието на водата в акваторията на пристанище Бургас без прекъсване следи многопараметричната сонда със сензори за pH, температура, мътност, хлорофил, синьо-зелени водорасли, нефтопродукти и др. Друга 3D сонда регистрира скоростта и посоката на течението.

Точките, в които се извършват замерванията в акваторията, обхващат зоните на интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции, с цел да бъде отчетено влиянието на пристанищната дейност  върху състоянието на средата.
Чрез многокомпонентен монитор за отчитане на температура, влажност и налягане, както и скорост и посока на вятъра, мониторинговата система следи и качеството на въздуха в района.

Монтирането и пускането в експлоатация на автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас е основна стъпка в изпълнението на проект ECOPORT 8. Предстои да се извършва наблюдение на влиянието, което пристанищната дейност оказва върху околната среда.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на