Как да процедирате при изтекли свидетелства на брега и предстояща смяна в условията на пандемията

ИА „Морска администрация“ публикува поредно разпореждане, свързано с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение у нас, установи справка на Maritime.bg.

I. Морски лица, притежаващи свидетелства за професионална компетентност (CoР) за специална и допълнителна подготовка, издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването им се изискват опреснителни курсове, се удължават до края на календарната 2020г., процедирайки по следния начин:

1. Морското лице представи по електронен път (електронна поща) или лицензиран пощенски оператор заявление за удължаване, в което се посочват свидетелствата, които изтичат, и приложи копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване.

2. Извършената проверка от служители на ИА „Морска администрация” докаже, че съответното морско лице притежава продължаваща компетентност, съгласно Правило I/11, параграф 1.2 от Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW’78), както е изменена, по един от начините, изброени в Раздел A-I/11 на Кодекс STCW по отношение на изискуемия плавателен стаж.

3. На морското лице се изпраща по електронен път на заявен от него електронен адрес, подписано с квалифициран електронен подпис от оправомощено от директора на ИАМА лице, индивидуално писмо, съгласно Приложение 1, за удължаване до края на 2020г. срока на валидност на съответното/ите свидетелство/а, без да се изисква преминаване на опреснителен курс.

4. За удължаването на срока на съответните свидетелства няма да бъде начисляванa и заплащана административна такса.

II. Морски лица, притежаващи свидетелства за правоспособност (СоС), издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването/ удължаването им се изисква полагане на изпит пред Агенцията, поради заемане длъжност, с една или няколко степени по-ниска спрямо посоченото ниво на отговорност в свидетелството или непокриване на една или повече функции, подават заявление за удължаване срока им на валидност до 31.12.2020г., при условие, че са изпълнени изискванията за продължаваща компетентност, посочени в т. I.2 от настоящото Разпореждане. 

III. Удължаването на свидетелствата за правоспособност по т.II се извършва със съответния запис в свидетелството, след представяне от морското лице на копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване.

IV. ИА „Морска администрация” има готовност за изпращане на потвърждения по запитвания за издадени свидетелства на морски лица, както и на издадените по т. I индивидуални писма на електронен адрес bma@marad.bg или  verification@marad.bg.

V. Заявления за удължаване на срока на валидност на свидетелствата по т. I, справки и запитвания могат да бъдат подавани на електронни адреси:, stw_bs@marad.bg, stw_vn@marad.bg 

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

За момента не са установени отклонения в качеството на водата на Черно море край Украйна

Разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ на 6 юни 2023 г. заплашва с негативни последици за екосистемата на Черно море. Поради наводняването на крайбрежните зони има голяма

Evil Woman води след първия състезателен ден на Varna Channel Cup, днес яхтите влизат в канала море – езеро

Купата за канала, предлага днес на варненци невероятно зрелище, в което близо 40-те участващи яхти влизат в единствената за България, а и една от малките по света, канални