Европа създава мрежа от пристанища за бърза смяна на моряци

Европейската комисия разпространи препоръки за подкрепа на моряците и свързаните с глобалната COVID-19 пандемия проблеми, с които се сблъска морската индустрия.

„Моряците поддържат отворени жизненоважни за нашата икономика и вериги на доставка канали — 75 % от световния търговски обмен на ЕС и 30 % от стоките, транспортирани в пределите на ЕС, се превозват по море. Приетите насоки съдържат санитарни препоръки, препоръки относно смяната на екипажи, слизането на брега и репатрирането на моряци и пасажери. Обръщам се към държавите-членки с искане да определят пристанищата, в които може да се извършва бърза смяна на екипажи“, заяви комисарят по транспорта Адина Вълян.

Панастоящем държавите-членки на съюза имат различни правила, касаещи смените на моряци в своите пристанища. За да се осигури нормалното функциониране на корабоплаването, Европейската комисия настоява да се гарантират „зелени коридори“ за моряците, а държавите да следват препоръките й.

Комисията настоява издаването на визи за моряци, които не са от държави от съюза, да се случва на самата граница, за да се улесни репатриренето им.

Комисията иска от държавите-членки да създадат мрежа от пристанища за бързи смени на моряци, в които да са осигурени места за извършване на медицински прегледи, но и карантиниране.

Вижте тук интерактивни карти с актуалните в глобален мащаб ограничения за морски лица

ЕК призовава още да бъдат осигурени лични предпазни средства за служителите и работниците в пристанищата, а на моряците – достъп до необходимите здравни грижи при необходимост.

Когато целият екипаж е здрав и предишното посещение на плавателния съд в пристанище е било преди повече от две седмици, моряците не бива да бъдат поставяни под карантина при слизането им на брега, настоява ЕК.

Препоръките и насоките на комисията не се отнасят до екипажите на риболовни кораби, които попадат в обхвата на приетите неотдавна препоръки за свободното движение на работниците в условията на епидемия.

Операторите на пътнически кораби следва да поемат пълна отговорност за организацията на репатрирането на пасажерите и екипажите, включително от пристанища извън ЕС, коментират от комисията. ЕК призовава държавите, под чиито флагове плават пътническите кораби, да им съдействат за идентифициране на подходящи пристанища за слизане на брега и да им оказват подкрепа при репатриране на пасажери и моряци. Ако е известно, че на борда има лица, за които е установено заразяване с коронавирус, плавателните съдове трябва да бъдат насочени към пристанища в близост, където има достатъчен болничен капацитет.

Препоръките на Европейската комисия:

preporaki

Вижте още:

Интерактивни карти с актуалните в глобален мащаб ограничения за морски лица

Последни новини

Последни новини

По света и у нас

По света и у нас