Във Варна се провеждат два форума на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

НИК "Академик"
НИК "Академик"

От днес до 21 март 2012 във Варна ще се проведат два форума на Междуправителствената океанографска комисия (МОК)  към ЮНЕСКО. Комисията е междуправителствен орган, координиращ научните изследвания в Световния океан.

Първият форум е на тема „Бъдещето на МОК през  следващите 10 години и значението му за държавите-членки, включително Република Корея“. Участие в него ще вземат Председателят на МОК Санг-Кюнг Бюн от Република Корея, Изпълнителният секретар на МОК Уенди Уотсър-Райд и четирима бивши Председатели на Комисията.

Вторият форум  е на тема „Оперативната океанография и МОК (Група II)“. В него освен участниците в първия форум ще се включат и представители от 11 държави-членки на МОК от Източна Европа.

Целите на форума са обмен на информация между държавите-членки от Източна Европа (Група II) относно текущото състояние на системите за наблюдение на океана, разкриване на потенциала и ползите от развиването от МОК на оперативната океанография в района на Източна Европа и разработване на регионална оперативна океанографска мрежа за наблюдение и изследвания между участниците.

На форума ще бъде създадена регионална мрежа, с цел обмен на постиженията на оперативната океанография за регионалното наблюдение и изследвания. Обсъдено ще бъдат и разработването на регионални пилотни проекти за развитие на оперативната океанография.

Форумите се организират с финансовата подкрепа на правителството на Република Корея, чрез председателя на МОК Санг-Кюнг Бюн (Корейски институт за океански изследвания и развитие, KORDI).

Още по темата: Океанолози от 14 държави се събират във Варна

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини