Учреден е студентски морски клуб в Технически университет – Варна


В края на миналия месец при ректора на университета проф. д-р Овид Фархи постъпва доклад от декана на Корабостроителния факултет (КФ) за създаване на трети студентски клуб. До момента успешно действат автоклубът за международното студентско състезание „Шел екомаратон” и клубът по роботика. Предлага се третият клуб да е свързан с емблематичните за университета дисциплини по корабостроене.

В резултат предпролетно бе обявено учредително събрание за новото начинание на корабостроителите. В приветствието си към рекордните 44-ма студенти учредители деканът на КФ доц. д-р Пламен Дичев припомни: „Морският клуб не е новост за нашия университет. Преподаватели във факултета си спомнят с огромно съжаление за активната дейност, за богатата материална база и за авторитета на някогашния ни морски клуб. Възобновяването на добрите ни традиции днес е хубав подарък за един от най-старите ни факултети по случай 50-годишния юбилей на университета. На добър път за полезната инициатива! Тя ще спомогне да осъществим специфичната мисия на ТУ – Варна за подготовка на специалисти с висше образование и за научни изследвания в областта на корабостроенето и морските технологии, в корабоплаването и водния транспорт, в екологията, техниката и технологиите за опазване на морската акватория.”

„Клубът ще бъде доброволна студентска организация в състава на университета, подчинена на Студентския съвет – обясни на присъстващите председателстващият събранието зам.-декан по НКР при КФ доц. д-р Петър Георгиев. – Дейността му ще е независима от държавни институции, партии и обществени организации. А факултетът ще осъществява само научното и методично ръководство. Върховен орган на Клуба е Общото събрание. Днес трябва да изберем и другите органи на управление: Управителен съвет, председател, секретар. А също и научнометодичен ръководител от Факултетния съвет на КФ, който няма да е управляващ орган.”

Maritime.bg припомня, че още преди 2 години студенти от ФМНЕ предложиха създаване на морски клуб, който да представя университета в редицата ветроходни мероприятия. Тогава на желанието на бъдещите корабоводители не бе погледнато сериозно.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на