Учреден е студентски морски клуб в Технически университет – Варна


В края на миналия месец при ректора на университета проф. д-р Овид Фархи постъпва доклад от декана на Корабостроителния факултет (КФ) за създаване на трети студентски клуб. До момента успешно действат автоклубът за международното студентско състезание „Шел екомаратон” и клубът по роботика. Предлага се третият клуб да е свързан с емблематичните за университета дисциплини по корабостроене.

В резултат предпролетно бе обявено учредително събрание за новото начинание на корабостроителите. В приветствието си към рекордните 44-ма студенти учредители деканът на КФ доц. д-р Пламен Дичев припомни: „Морският клуб не е новост за нашия университет. Преподаватели във факултета си спомнят с огромно съжаление за активната дейност, за богатата материална база и за авторитета на някогашния ни морски клуб. Възобновяването на добрите ни традиции днес е хубав подарък за един от най-старите ни факултети по случай 50-годишния юбилей на университета. На добър път за полезната инициатива! Тя ще спомогне да осъществим специфичната мисия на ТУ – Варна за подготовка на специалисти с висше образование и за научни изследвания в областта на корабостроенето и морските технологии, в корабоплаването и водния транспорт, в екологията, техниката и технологиите за опазване на морската акватория.”

„Клубът ще бъде доброволна студентска организация в състава на университета, подчинена на Студентския съвет – обясни на присъстващите председателстващият събранието зам.-декан по НКР при КФ доц. д-р Петър Георгиев. – Дейността му ще е независима от държавни институции, партии и обществени организации. А факултетът ще осъществява само научното и методично ръководство. Върховен орган на Клуба е Общото събрание. Днес трябва да изберем и другите органи на управление: Управителен съвет, председател, секретар. А също и научнометодичен ръководител от Факултетния съвет на КФ, който няма да е управляващ орган.”

Maritime.bg припомня, че още преди 2 години студенти от ФМНЕ предложиха създаване на морски клуб, който да представя университета в редицата ветроходни мероприятия. Тогава на желанието на бъдещите корабоводители не бе погледнато сериозно.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини