Железопътно-фериботна връзка ще свързва пристанищата на България и Турция


Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Ивайло Московски и министърът на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция Бинали Йълдъръм подписаха в Анкара, Турция „Спогодба за организация на международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата на Република България и Република Турция, имащи железопътна връзка“.

„Споразумението ще спомогне за задълбочаване на сътрудничеството и реализирането на редица съвместни проекти за увеличаване на товарите, които преминават през териториите на България и Турция”, заяви министър Ивайло Московски по време на Съвместното заседание на правителствата на Република България и Република Турция. Според документа двете страни ще си сътрудничат при създаването и по-нататъшното развитие на смесените железопътно-фериботни превози на товари през българските и турските пристанища. Според спогодбата превозите на опасни товари ще се извършват в съответствие с правилата, свързани с международния железопътен превоз на опасни товари (RID) и Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG – Code).

Българските и турските превозвачи ще могат да създават филиали и да назначават свои представители на територията на другата държава в съответствие със законодателството й, става ясно още от документа.

“Улесняването на трансграничния трафик чрез оптимизиране на граничните процедури и намаляване на престоите на влаковете на граничните пунктове е добра предпоставка за развитието на високоскоростен железопътен транспорт след реализацията на проекта Пловдив–Свиленград–турска граница и завършването на тунела под Босфора“, каза министър Московски. Той подчерта, че през последните няколко месеца между двете държави бяха постигнати редица договорености в областта на автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт. „Договорихме повече разрешителни спрямо предходната година при тежкотоварните автомобилни превози, а в железопътния транспорт осигурихме облекчен режим за преминаване на влаковете преди започването на ремонта на жп трасето по отсечката Истанбул – Одрин”, каза още министър Московски.

В рамките на съвместното заседание двамата министри подписаха и Меморандум за разбирателство в областта на информационните и комуникационните технологии и електронното правителство между България и Турция. Документът регламентира отношенията между двете страни по въпросите, свързани с киберсигурността, изграждането на информационна и комуникационна инфраструктура, широколентовия интернет, електронната търговия и здравеопазване и други важни системи, свързани с електронното управление и е израз на общото желание на двете страни да подкрепят сътрудничеството в посочените области.

Maritime.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за

Министър Явор Гечев: Ще защитим българските рибари и икономическите интереси на страната

Министерството на земеделието защитава българските рибари и икономическите интереси на страната. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев на среща с капитаните на