Започва драгиране в района на остров Белене

От днес, 12 май 2020 г., Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ започва дейности по удълбочаване на корабоплавателния път в района на остров Белене, който е сред най-критичните места от българския участък на р. Дунав.

Драгирането ще продължи през следващите десетина дни, а очакванията са да бъдат издрагирани около 62 000 куб. м.

Драгажните дейности се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД. Стойността му е 6 730 640 лева без ДДС, а очакванията са чрез драгирането да бъдат обезпечени габаритите на корабоплавателния път в критични за навигацията участъци и да се осигури устойчивост на плавателния канал.

„Космос Шипинг“ АД изпълняваше дейностите по драгиране на реката и през 2018 и 2019-та година. Осигурени са необходимите за безпрепятствено корабоплаване дълбочини и широчини на водния път в българския участък на река Дунав.

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ планира да закупи собствена мултифункционална драгажна техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав. Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 на стойност приблизително 20 млн. лева.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини