"Умен град" правят учени и местната власт във Варна

Киберсигурността се превръща в една от основните области на научно изследователската работа на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“

Автор: Стефан Денков

Киберсигурността става една от иновативните области с изключително висока приложна ориентация, към която се насочва научноизследователската работа на Висшето военноморско училище ”Никола Й. Вапцаров“. Колкото и да е напреднало световното развитие на информационните и комуникационни технологии, все още няма надежден продукт, който да изгражда тази защитата на системата кораб-бряг, заяви пред Maritime.bg кап. I ранг, проф. д-р Калин Калинов, заместник-началник на ВВМУ. 

Кап. I ранг, проф. д-р Калин Калинов, заместник-началник на ВВМУ, снимка: С. Денков / Maritime.bg

Потокът от информация, 

който се обменя между кораба и брега става все по-голям. Не е далечно времето, когато данните за всички процеси, които могат да се наблюдават от екипажа на кораба, ще бъдат предавани от брега, от където ще се следи и тяхното изпълнение. Тоест щe се преминава в режим на дистанционно управление, без да се елиминира участието на екипажа. Така че защитата на целия този комплекс става изключително важна, защото тук говорим за десетки хиляди кораби, подчерта проф. Калинов.

И това не е единственото ново направление, към което насочват усилията си във ВВМУ. Всъщност, какви да са насоките на научно изследователската работа на първо мястосе определя от капацитета, с който разполагаме, обясни неговият заместник-началник. Тоест там, където сме развили своите способности и сме традиционно силни. Естествено и там, където имаме определени интереси, а това е цялата транспортна система, цялата водна, а също и въздушна среда, с която моряците са свързани.

Данните за всички процеси, които могат да се наблюдават от екипажа на кораба, ще бъдат предавани от брега.

Второто много важно съображение в подхода за определяне посоките на нашата научноизследователска работа е маркетингът, продължи проф. Калинов. По неговите думи той е неделим от капацитета, който имат. Иначе, колкото и да е примамливо няма как да успеят да се наложат, примерно, с по-качествени и по-евтини дронове от китайските. Неумолима е реалността на пазара на научни продукти, който до голяма степен е разпределен. Затова се насочват към нишите, където тепърва се прохожда и още няма силна конкуренция, а имат реални възможности.

Като трето ключово съображение в подхода им, той посочва пазарната ориентираност на техните разработки в изследователската сфера.

Точно този подход е определил решението им 

да развиват киберсигурността 

като една от основните области на научноизследователската работа на ВВМУ. И първото към което се насочват са системите за дистанционен контрол, който включва оператора на бреговата станция и кораба в морето. Вярно, в тази насока имали много добри програмисти, мрежови специалисти, администратори, но вече навлизайки в новите задачи изведнъж се отворили нови направление, в които трябвало да развият своя капацитет. Като например мехатрониката – механичните системи с елементи на изкуствен интелект. 

Практическата полза от тези мехатронни системи е много широка – каза още проф. Калинов. Те могат да имат място в системите за дистанционно управление във водната, корабната, въздушната сфера, където е основният ни интерес. А искаме да навлезем и на морската ни граница. Във въоръжените сили все по-широко навлизат бойните информационни системи, които обработват данните с мехатронни системи, допълни зам.-началникът на ВВМУ. 

Мехатронните системи наред с киберсигурността вече стават относително обособено поле на изследванията ни и искаме ясно да ги ориентиранем в практическа посока. И в момента подготвяме сътрудничество с  колега, който се насочва към морските аквакултури, каза още проф. Калинов. Според него в момента те се свеждат до мидените ферми, които са на ниско технологична равнище и със спорен екологичен ефект. В случая той има предвид иновативно съоръжения за производство на риба в морето с прилагането на  дистанционно управляеми средства и мехатронни системи. 

Смарт сити (умен град) е 

новата голяма инициатива 

на общинската и областната администрации, която тръгва с участието на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, Технически университет – Варна и ред други институции и компании. В нея основно се залага на направлението мехатроника, продължи  проф. Калинов. Тази идея се зародила, когато започнали да обмислят основните направление на изследователската дейност на ВВМУ: дистанционно управление, мехатроника и т.н. И ето, че изведнъж още една нова започнала сега да се оформя.

Оказва се, че най-широкият потребител на научните ни изследвания е обществото като цяло, а структурата, в която това най-ясно се изразява е общинската администрация, обясни проф. Калинов. Общинското управление съчетава такива неща, като дистанционно следене състоянието на градската инфраструктура, например на мостовите конструкции на базата на данни за въздействието върху тях и т.н.. Тоест обхваща целия спектър на инициативата „Умен град” (Смарт сити): от електронното правителство в общината до автоматичната информация с приложение за идването на следващия автобус. До възможността дистанционно някой да контролира умната къща в умния град във всичките му сфери, като един час преди да се прибереш да е топло вкъщи или да е приятно охладено през летните месеци, бойлерът да е подготвен, градината да е напоена. Все такива дребни неща, които са силно потребителски насочени. В общината са съчетани в най- пълен спектър всички тези интереси обединени в инициативата „Смарт сити”. 

Вече е даден старта 

на реализацията на тази инициатива с регистрирането на едноименна неправителствена организация, каза още проф. Калинов.

Направени са основните проучвания и заявките за закупуване на необходимото оборудване за изграждане на комплекс от лаборатории на територията на Варна, които пряко ще работят в тази посока. Там ще се обсъждат изключително интересни неща, примерно за дистанционно управляеми автомобили от типа на електромобилите (в София вече има такава служба). През деня ползваш електромобила и след това го оставяш някъде из града. Дистанционно се контролира неговото състояние. Примерно, вечерта има нужда от зареждане на батерията му и нощно време, когато движението е по-малко, дистанционно управлявани тези автомобили се насочват и прибират в най-близките клетки, където нощуват. Разбира се, за това сега можем да помечтаем, защото още нямаме законодателна основа за подобно автономно движение по улиците, но това не значи че не трябва вече да работим в това направление. Далеч сме от мисълта, че ще открием най-добрия двигател за такъв автомобил, най-добрата система, която ще събира и кодира данните. Ние само ще вземем готовите компоненти. Но по-важното в случая е да стане така, че грамотни потребители да ги вземат, да ги сглобят и да направим един приложно ориентиран продукт в тези области. 

Идеята на „Смарт сити”  е 

да работи по всичките й направления, 

да създава свързани системи, да предлага техни прототипи. Проф. Калинов е скептик, че резултата ще дойде бързо, важното е да се действа неотклонно в тази посока. Какъв е проблемът в момента? Да кажем общината реши сама да направи нещо по някое от тези направления и се налага да го реализира чрез обществена поръчка. Тя може да изпадне в ситуация, че трябва да наеме някой да го свърши, но няма партньори, достатъчно добре запознати с технологията, която ще бъде приложена, за да се осъществя надежден контрол върху резултатите. В резултат може да се получи продукт, който е спорен до колко е приложим и потребителят да остане недоволен от неговото действие. Защото приемащият продукта го получава съобразно неговата обща функционалност, като идея, а е не като замисъл, технология и възможност за надграждане. Идеята на центъра, който се създава е да стане точно този надежден партньор на общината, допълни проф. Калинов.

Центърът няма да изпълнява поръчки, няма да дава технически решения, неговата дейност ще бъде изцяло консултантска. Ще създава ядро от специалисти, когато се формира заданието за изпълнението на определена задача, за да се получи резултат, който е работещ и надеждно устройчив във времето, с определени характеристики, възможности за надграждане при новите тенденции. Такава е идеята на новия център „Смарт сити”, подчерта проф. Калинов.

 Сега ние 

отваряме и още една нова врата 

в направлението, където сме традиционно добри и имаме някакъв капацитет, който може да се развие. Това е сигурността, приложно насочена, ориентирана към индивида, продължи зам.-началникът на ВВМУ . По неговите думи сигурността в общия смисъл е непознато понятие, когато е налична. Осъзнаваме изключителната й важност, когато ни липсва. Нещо, каквото е в любовта. Започваме да работим в тази сфера, защото редица съвременни заплахи се кръстосват в една точка – уязвимостта на хората на обществените места, в обекти от критичната инфраструктура. Искаме да изградим система за позициониране и подпомагане действията на кризисния мениджмънт. Какво имам предвид? Да си представим, че възниква ситуацията на някакво природно бедствие, примерно пожар в обществена сграда. Идва пожарната, но тя има един проблем, пожарникарите не познават добре сградата, а за да им бъдат предоставени чертежите й се изисква много време. Затова идеята ни е на тази сграда да се изгради 3D изображение вътре и то да служи като информационен слой. Управляващия от мястото на пожара старши пожарникар да зареди този информационен слой, оборудваният екип да влезе вътре и той да ги насочва. Защото ги вижда в реално време къде се движат. До него да стои специалистът, който да контролира физиологичното им състояние и то да бъде персонално ориентирано, в смисъл за състоянието на кръвното налягане на всеки един поотделно, което да е в оптималните лично за него граници. Тук ще кажат как да стане колегите реаниматори от Медицинския университет – Варна, който е наш партньор. Идеята е предварително на хората, които влизат в горящата сграда да знаем нормалните им здравни характеристики и при възникване на по опасна за тях ситуация своевременно да бъдат насочвани и извеждани навън. Цялата информационна система ще бъде саморазгръщаща се, тоест няма да е нужно предварително оборудване на съоръжението със сложна система от сензори, която да следи състоянието на средата, за наличие на хора и т.н. А това да става в процеса с влизането на пожарникарите в сградата, те да изграждат тази система, която ще е мобилна и буквално ще се носи от тяхното оборудване. И тук вече сме доста концептуално напреднали с иновативното техническо решение, развиваме липсващите  компоненти, звена. Например, мобилната система за позициониране, която е неразвит компонент, за който още няма ясно изработен аналог дори в световен мащаб.

Другото нещо е надеждността на система, която да обобщава данните за физиологичното състояние. Защото, разбирате че ръководителят на операцията ще бъде пожарникар и той не е наясно с човешката физиология. Софтуерът трябва да му подскаже кой човек е в опасно състояние и трябва да бъде изваден. Тоест да бъде с потребителска насоченост за неспециалисти с елемент на изкуствен интелект. В момента създаваме такъв център в партньорство с Института по роботика и още шест организации, като в отношение на сигурността сред военните изследователски звена, ние сме водещите. Ядрото на центъра ще се помещава във ВВМУ, каза още проф. Калинов.

Във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” вече работи новото професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.

Паралелно с всичко това тръгнахме много прагматично настроени и 

в областта на космическите наблюдения. 

Съчетаваме  информацията от космическите средства за наблюдение и наземните на общ информационен слой или на общ екран най-общо казано. Когато от Земята се наблюдава нещо в Космоса логично е от различните места то да се вижда в малко по различен начин. И трябва с елемент на изкуствен интелект да се реши това едно и също ли е или са две различни неща. И ако е едно и също на общ екран да се вижда неговия единствен модел. От там започнахме с една разработка към Европейската космическа агенция. На тази основа развиваме и нашия планетариум. Изградихме астрономически комплекс с телескоп, инсталиран на покрива на сградите на ВВМУ и предстои дистанционното му свързване с планетариума за траслиране на картината. От там ще става и неговото управление, за да се провеждат наблюденията на небесните тела. Или с други думи става център за космически наблюдения. Разбира се, той ще бъде с демонстрационна цел за децата, учениците, студентите, които да бъдат въведени в тази много интересна сфера – Космоса. Вече има звезда и планета, кръстени по предложение на ВВМУ,допълни проф. Калинов.

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на