Значителен спад е регистриран при оборота в сектор „Воден транспорт“

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 5.7%. По-значителен спад е регистриран при „Воден транспорт“ (20.3%), сочат данните на НСИ.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Далекосъобщения“ – с 10.4%. Съществено намаление е отчетено при „Информационни услуги“ (8.8%), съобщиха от НСИ.

При други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Други професионални дейности“ – с 16.8%, и „Дейности по почистване“ – с 12.2%. Най-значителен спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 28.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 12.5%. Намаление е отчетено само при „Воден транспорт“ – с 4.7%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 13.8% по-висок през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най- съществено нарастване се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (21.3%).

При други бизнес услуги ръст спрямо първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Дейности по почистване“ – с 23.4%, а най-значително намаление е регистрирано при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 25.6%.

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на