Значителен спад е регистриран при оборота в сектор „Воден транспорт“

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 5.7%. По-значителен спад е регистриран при „Воден транспорт“ (20.3%), сочат данните на НСИ.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Далекосъобщения“ – с 10.4%. Съществено намаление е отчетено при „Информационни услуги“ (8.8%), съобщиха от НСИ.

При други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Други професионални дейности“ – с 16.8%, и „Дейности по почистване“ – с 12.2%. Най-значителен спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 28.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 12.5%. Намаление е отчетено само при „Воден транспорт“ – с 4.7%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 13.8% по-висок през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най- съществено нарастване се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (21.3%).

При други бизнес услуги ръст спрямо първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Дейности по почистване“ – с 23.4%, а най-значително намаление е регистрирано при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 25.6%.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).