Годишно общо събрание на Българска Морска Камара


Българска Морска Камара организира редовно общо годишно отчетно събрание. То ще се проведе  на 27.04.2012 г. /петък/ в 15:00 часа във Варна, хотел „Аква“.

На събранието ще бъде представен отчет за дейността за изминалата година, отчет за изпълнението на финансовия план и доклад на контролния съвет.

Ще бъде приет план за работа и бюджет за 2012г., а на новоприетите членове ще бъдат връчени сертификати.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини