Европейската комисия налага по-строги правила за рязане на кораби


Европейската комисия предложи по-строги регулации свързани с начините за извеждане от експлоатация на плавателни съдове. Новите регулации са свързани с практиките при които европейски корабособствениците сменят флаговете на плавателните си съдове преди да ги изпратят за нарязване, избирайки флагове на страни извън ЕС.

Новите правила ще гарантират, че корабите на европейски собственици ще бъдат рязани при безопасни условия на труд и с методи, които не застрашават околната среда. Корабособствениците ще отговарят 6 месеца след като корабите са предадени за нарязване или вече са под друг флаг. Ако през този период не бъдат спазени условията за безопасност и екотретиране ЕК ще налага санкции на нарушителите. Комисията ще изготви списък на режища, които отговарят на определените в регулациите изисквания.

„Настоящото предложение цели да гарантира, че нашите стари кораби са рециклирани по начин, който зачита здравето на работниците, както и околната среда“, каза Янез Поточник, европейският комисар за околната среда. „Това е ясен сигнал, спешно да се инвестира в модернизация на съоръжения за рециклиране“, коментира още той.

В момента около 80% от изведените от експлоатация кораби се намират по бреговете на Индия, Бангладеш и Пакистан в очакване за нарязване. Когато рециклирането не се извършва по правилата, то застрашава живота на работниците и замърсява околната среда. Новите правила до голяма степен ще наложат прилагането на световните стандарти, приети от Международната морска организация през 2009г. – Конвенцията от Хонг Конг. Нито една страна не е ратифицирала конвенцията и няма краен срок за изпълнение, въпреки че се очаква правилата да влязат в сила в близките 8-10 години. ЕК иска да задължи държавите-членки да ратифицират конвенцията възможно най-бърз.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини