Приеха на първо четене промените в закона за пристанищата

Да бъде премахнато разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и с регионално значение, гласува парламентът с приети на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител е Министерският съвет.

Снимка: Пристанище Варна

Основната цел е да бъде улеснен достъпът до пазара на пристанищни услуги и въвеждането на финансова прозрачност и самостоятелност на морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/, което ще подобри качеството и ефикасността на услугите, предоставяни на ползвателите на пристанищата, и ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за инвестиции.

С гласуваните изменения се премахва класификацията на пристанищните услуги според нужните за осъществяването им технология и организация на работа на услуги, за чието извършване е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, и услуги, за чието извършване това не е необходимо. Този подход ще позволи да бъде уеднаквен и облекчен редът за получаване на достъп до пристанищните услуги.

Вижте още по темата:

Премахват разделението на пристанищата

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини