В Русе разработват кораб, задвижван с водород

Ректорът на Русенския университет  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев участва в работна среща на общините с одобрени идейни проекти за превозни средства, задвижвани с водород. Участие в срещата взеха и заместник кметът на Община Русе   г-жа Златомира Стефанова, директорът на Дирекция „Европейско развитие“ г-н Никола Кибритев, ст. експерт в дирекцията г-н Цветан Йорданов и председателят на Общото събрание на Русенския университет проф. Велизара Пенчева, която е ръководител на екипа на Русенския университет в Националната научна програма „Е плюс“.

На срещата бяха представени партньорите и идейните предложения. От предварително заявени 37 проектни предложения на консорциуми от европейските държави, са класирани 11. Единствено за България одобрените проекти са два. Това са проектите на Община Русе в партньорство с Русенския университет, БАН и Асоциацията на Дунавските общини и на община София в партньорство с БАН.

Русенският екип ще работи по проект за изграждане на круизен кораб задвижван с водород, изграждане на зарядна станция на водород, превозни средства задвижвани с водород (автобус и микробус), изграждане на капацитет за интегрирано изследователско пространство в областта на водородната мобилност. Планираната общата стойност на проекта е 16,6 млн евро. От тях, 10 млн евро се предвижда да бъдат изразходени за изграждане на круизен кораб,  задвижван с водород, а останалите 6,6 млн. евро за изграждането на зарядната станция и превозните средства. Проектът е добър пример за изграждане на база за обединяване на усилията на държавни и местни структури, наука и бизнес за „Енергия с нулеви емисии“ в Дунавския регион.

Проектът на Община София, вторият за България, бе представен от проф. дхн Дария Владикова, професор по електрохимия и доктор на химическите науки от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, Председател на Българската водородна асоциация и ръководител на работата по компонент 2 „Водородна мобилност“ от програмата Е плюс.

Работата по Националната научна програма „Е плюс“, финансирана от Министерството на образованието в последната една година ефективно изгражда на национално ниво капацитет в областта на нисковъглеродната енергия. В Русенския университет се увеличава броят на експертите, работещи в областта на технологиите за експлоатация на превозни средства, задвижвани с водород. Те непрекъснато развиват своите познания и капацитет.  В настоящия момент се изгражда научноизследователска лаборатория „Нисковъглеродна енергия и интелигентни системи в транспорта“, която е една от осемте изследователски мултидисциплинарни лаборатории, включени в 5D Алианса като част от национална научна инфраструктура и в основата на утвърдения от Министерски съвет през април 2020 Научноизследователски институт за технологии и иновации в Русенския университет.

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по