ЕК: Български кораби имат право да извършват улов в румънски води


Европейската комисия разреши на български кораби да извършват улов в румънски води. Това съобщават от сдружение „Черноморски изгрев“, откъдето са отправили допитване до ЕК.

В писмо, изпратено в отговор от Брюксел, се потвърждава, че българските риболовни кораби, снабдени с валиден риболовен лиценз и вписани в регистъра на риболовните кораби на ЕС, имат право да извършват улов в морските пространства на Румъния, при условие, че спазват действащото право на Европейския съюз.

Не са нужни допълнителни документи за риболов на български риболовни кораби в румънски води (след 12-та миля), освен издадените от българската администрация разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, сред които и разрешително за улов на калкан.

Не е необходимо българските риболовни кораби да заплащат допълнителни такси за риболов в румънски води, се посочва още в писмото.

Отговорът на ЕК е резултат от писмо на Сдружението и редицата инициативи, в това число кореспонденцията ни с Министерството на земеделието на Румъния, поясняват от „Черноморски изгрев“.

Припомняме, правото на равен достъп до водите и ресурсите на ЕС в Черно море се превърна в изключително спорен въпрос след задържането на българския риболовен кораб на 13 април миналата година.

От Сдружение „Черноморски изгрев“ изразяват надежда, че в следващите седмици ще бъдат предприети необходимите действия от страната на институциите, като всички български и румънски рибари ще се ползват спокойно от правата си, дадени им по силата на членството на двете страни в ЕС. / News.bg

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини